Rozšiřování vize školy

Cíl

Cílem opatření je šířit a sdílet vizi školy jednak mezi pedagogické pracovníky, děti a rodiče, ale také v rámci širší školní komunity. Upevňujeme tak vědomí společných cílů ve vzdělávání dětí.

Popis opatření

Vize ovlivňuje mnohé další oblasti - je definujícím mottem pro práci na strategických dokumentech, pro určování priorit v metodice prevence, při sestavování programu projektových dnů, organizaci vyučování a školního roku, nebo při výběru témat dalšího vzdělávání. Vize nám může posloužit jako inspirace pro výběr témat učitelského klubu, rodičovských kaváren a také v mimoškolní činnosti žáků (kroužky). Můžeme ji ztělesnit v prioritách: jestli například je součástí naší vize budování vzájemnosti a přijetí v kolektivech, může nás to nakopnout k organizaci harmonizačního týdne na začátku školního roku. Na vizi se hlavně nesmí zapomenout, je proto dobré ji také zveřejnit na webových stránkách a v prostorách školy. 

DŮLEŽITÉ!

Šíření vize vyžaduje spolupráci učitelů, není však dobrý nápad je nutit, nebo něco požadovat. Učitelům můžeme dát prostor a ponouknout jim možnost pracovat s vizí v třídnických hodinách nebo jinde. Když jsme udělali dobrou práci při tvorbě vize, můžeme předpokládat, že většina pedagogického sboru s ní souzní alespoň do nějaké míry.

Příklad z praxe

Paní ředitelka ze ZŠ Rozmanitá říká jak vize ovlivňuje další kroky v budování inkluzivního prostředí:
"Je to něco, co zase odráží tu pedagogickou vizi. Chceme se postarat o každého žáka, to znamená, že se ..."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info