O projektu

Cíle projektu

V rámci projektu chceme vytvořit Sumář bariér v inkluzi a jejich řešení.

Dále chceme vytvořit e-learningový kurz s interaktivní osnovou poskytující učitelům a dalším zájemcům metodickou podporu ve školní inkluzi.

V neposlední řadě je naším cílem vytvoření platformy pro setkávání, která se může odehrávat v různých formátech, které se budou v průběhu projektu navrhovat a vytvářet. Může mít podobu tandemové výuky, vzájemných hospitací, programových dnů, happeningů, projektů, workshopů i dosud nepopsaných forem. Formáty těchto platforem se budou v průběhu projektu zpřesňovat a vyvrcholí tvorbou metodiky platforem setkávání, do které se promítnou zkušenosti a příklady dobré praxe všech aktérů projektu, počínaje školami, pedagogickou fakultou, komunitou a studenty.

Základní údaje

Kód projektu: TL02000064
Období řešení: 1/2019 – 12/2021
Investor: Technologická agentura ČR

Bez popisku

Řešitelka projektu

Členové realizačního týmu

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info