Učitelský klub

Cíl

Cílem učitelského klubu nebo kavárny je rozšířit platformy setkávání a výměny zkušeností mezi pedagogickými pracovníky. Je místem, kde se může diskutovat vize školy, její plnění a kde je možné v neformálním prostředí pracovat s postoji pedagogického sboru k inkluzivnímu vzdělávání. Zároveň do klubu můžeme pozvat hosty a externí lektory. 

Popis opatření

Ve škole, kde jsme se s učitelským klubem potkali, probíhalo setkání v předem určených termínech na dobrovolné bázi. Sbor se potkával vždy ve čtvrtek odpoledne, pokud nebylo odpolední vyučování, nebo pedagogická porada. Pravidelnost a stejný termín pomáhá tomu, aby klub zdomácněl a stal se tradicí. Dobrovolnost umožňovala, aby byl klub nehierarchickým prostorem. 

Pravidlem bylo:  přijdu; kdy chci, odejdu kdy chci, můžu říct cokoliv. Klub byl ve škole využíván k diskuzím o směrování a vizi školy, debatám s externími lektory, neformálním diskuzím nad aktuálními situacemi ve škole (se kterými přicházeli samotní učitelé), nebo sdílení poznatků ze seminářů absolvovaných mimo školu. Například dvojice učitelů absolvovala půlroční kurz čtenářské gramotnosti. Pro kolegy si pak v rámci klubu připravili prezentaci a diskutovali s nimi o možnost aplikace poznatků do jejich předmětů. Besedy probíhaly i se speciální pedagožkou, která učitelům představovala pomůcky, nebo s nimi prostě probírala konkrétní situace.

DŮLEŽITÉ!

Zásadním pro fungování klubu je pravidelnost a nehierarchičnost. Jedině tak bude plnit klub účel alternativy ke strukturovaným pedagogickým poradám a dosáhneme potřebné otevřenosti.

Příklad z praxe

"Ty kluby vždycky jsou trošku strukturovaný; řekla bych, že spíš připomínají nějakej workshop, že tam je samozřejmě prostor na diskusi, určitě ano, ale zatím jsme tam vždycky dopředu měli to téma jasný, čím se budeme zabývat. Nebylo to úplně tak, jako že 'dáme si kafe a někdo něco řekne', to ne, ta náplň byla daná...." 

Kde se dozvím více informací

Job: Vzdělávání ve školství

Člověk v tísni o. p. s. Vzdělávací program Varianty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info