Dobrá praxe v online prostředí s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

15:30 - 18:00

Online na platformě ZOOM (link pošleme e-mailem po registraci)

Jste učitel/ka, asitent/ka pedagoga, speciální pedagog/pedagožka nebo ředitel/ka ZŠ který/á se aktivně potýká s inkluzivním vzděláváním v online prostředí? Chcete vědět, jak to dělají jiní a jinde? Máte svoje “know-how”, které by mohlo kolegům při práci s dětmi s SVP?

Pokud jste alespoň jednou odpověděl/a ANO, přihlaste se k nám na WORKSHOP!

  • speciálně pedagogická péčí a pedagogické intervenci v online prostoru;
  • rozdílech v online výuce na jaře 2020 a ve školním roce 2020/2021;
  • distanční výuce výuka pohledem žáka a rodičů žáka s SVP;
  • výzvách v online výuce při práci s žáky s SVP;
  • dopadech online výuky na žáky s SVP;
  • tom, komu online výuka prospěla a komu ne (z pohledu speciálních vzdělávacích potřeb žáků);
  • sdílení dobré praxe mezi školami v čase pandemie.

Workshop bude rozdělen do dvou částí. V první části budou účastníci workshopu rozdělení do skupin, ve kterých se budou věnovat jednotlivým otázkám souvisejícím s inkluzivním vzděláváním v online prostoru. V druhé části se pak zaměříme na výsledky práce jednotlivých skupin a diskuzi.

Kapacita workshopu je omezená, proto se registrujte do 20.4.2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info