Priority na daný školní rok

Cíl

Cílem opatření je postupné zhmotňování školní vize, které nám zároveň umožňuje reagovat na aktuální potřeby a podmínky školy.

Popis opatření

Zapojila vás škola do tvorby vize školy a vy máte pocit, že se s návrhy a připomínkami nic neděje? Vaše myšlenky mohou být zpracovány do priorit, od kterých se bude odvíjet školní rok a aktivity pro vaše dítě.  Stanovení priorit vychází jednak z vize, a zároveň i z aktuální situace. K jejich stanovení dochází na konci školního roku a naplňují se v roce následujícím.
Na základě priorit může škola:

  • vybírat témata projektových dnů;
  • učitelé je pro vás mohou zakomponovat do třídnických hodin, adaptačních pobytů,  ale i do svých předmětů, a to nejen výchov;
  • nastavit preventivní opatření;
  • zahájit spolupráci s neziskovými organizacemi, které dělají workshopy pro žáky, nebo i učitele;
  • vybírat partnery ke spolupráci v rámci komunity, nebo z řad expertů.

DŮLEŽITÉ!

Myslete na to, že ne vždy se dá vyhovět všem. Pokud se vám něco nelíbí, máte na to jiný názor, tak se nebojte přihlásit o slovo. I zde totiž platí, že základem všeho je komunikace.   

Příklad z praxe

V ZŠ Na křižovatce se vize a priority z ní plynoucí přestavily do plánu prevence. Metodička prevence:

"První bodem plánu je 'jednotný přístup k žákům'. To se týká naplňování vize školy, spadají do toho jednak harmonizační týden na začátku roku, jednak práce s výsledky šetření mapy školy, to proběhlo loni na jaře, a s výsledky projektu MiŠ – minimalizace šikany. Na druhém stupni je v každém ročníku jednou týdně předmět etická a osobnostní výchova, říkáme tomu pracovně třídnické hodiny, kde vlastně třídní učitel pracuje s třídním kolektivem a pomáhá budovat vztahy."  

Kde se dozvím více informací

Web vaší školy, kde mohou být priority sdíleny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info