Školní parlament

Cíl

Šíření vize školy a diskuze o této vizi se žáky umožňuje vědomou a otevřenou debatu o vzdělávání a hodnotách, které si na škole vážíme. Cílem je vést žáky a žačky k angažovanosti, aktivitě, ale také k přemýšlení nad hodnotami a jejich převáděním do praxe. Cílem je dát najevo žákům, že i oni jsou důležitou součástí života školy a že se mohou podílet na rozhodování a že mohou mít vliv na to, jak jejich škola vypadá, co se v ní děje a jak. Zároveň se žáci učí odpovědnosti, týmové práci a komunikaci.

Popis opatření

 • Proberte s kolegy a kolegyněmi, jak byste si podobu školního parlamentu představovali.
 • Zorganizujte celoškolní povídání o vašem záměru otevřít žákům možnost zúčastnit se školního parlamentu. Představte, proč si myslíte, že je tento krok důležitý, jak se žácimohou zapojit a jaké výhody jim to přinese.
 • Nebo využijte učitele, aby v hodině dětem vysvětlili, co to je parlament, co se v něm děje a k čemu je dobrý. 
 • Můžete do školy pozvat někoho z místního zastupitelstva, kdo by o práci tohto orgánu povyprávěl. 
 • Můžete se podívat na nějaký záznam z rokování českého parlamentu. Můžete to pojmout jako úkol pro studenty, ať si zapisují, kdo tam je, co se tam děje a co z toho vzejde. Diskutujte s nimi.
 • Podrobný popis opatření.

DŮLEŽITÉ!

 • Je nutné dobře vysvětlit význam školního parlamentu - co to je, jak to vypadá, co se tam děje, proč je to důležité a jaké výhody to přináší.
 • Opakovaně ubezpečujte žáky a žačky, že vám na jejich potřebách záleží, že chcete vyslyšet jejich názory a nápady a že chcete, aby byly aktivní součástí života ve škole.
 • Myslete na to, že když se budou moci angažovat a něco prosadit, posí to vztahy ve škole a vybuduje důvěru a pocit sounáležitosti ke škole, ve které se vzdělávají.
 • Účast ve školním parlamentu musí být dobrovolná, ale také otevřená všem. Neorganizujte parlament pouze pro premianty školy. Naopak, měl by reprezentovat všechny žáky a žačky ve škole. 
 • Myslete na to, aby zástupci třídy mohli témata prodiskutovat se svými spolužáky ve třídě. Je vhodné tomu čas od času věnovat třídnickou hodinu. Dát jim prostor, aby se mohl k situaci ve škole vyjádřit každý a jejich zvolení zástupci pak mohli přednést  v rámci setkání parlamentu návrhy. Zvolte si mezi sebou jednoho člověka, který bude mít za personál školy odpovědnost za školní parlament. Alespoň ze začátku bude potřeba věnovat čas jeho představení, vyjednání a organizaci. Tato osoba se musí přihlásit dobrovolně a mít vztah k aktivitě.
 • Aktivně žáky poslouchejte a co je zrealizovatelné a ve shodě  s vizí školy, zrealizujte co nejrychleji. Žáci budou vidět, že mohou věci měnit a prosazovat. Motivuje je to a posilní.
 • Zapojujte žáky co nejvíce do realizace změn.
 • Prostřednictvím školního parlamentu se žáci učí komunikovat, diskutovat, poslouchat druhé, vyjednávat. učí se formulovat myšlenky, komunikovat požadavky. Učí se ale také občanské angažovanosti.
 • Motivujte je a jejich aktivitu a iniciativu chvalte a oceňujte

Příklad z praxe

Takto o vizi se žáky mluvil jeden z třídních učitelů v šestém ročníku na naší partnerské škole:

Kde se dozvím více informací

Bucvanová, E. (2015). Koordinátor žákovského parlamentu.

Žákovský parlament I.-III. (Sada metodik pro koordinátory parlamentu)

Žákovský parlament na 1. stupni (Metodika pro zapojování žáků z 1. stupně)

Hazlbauer, T. (2019). Jak vypadá funkční žákovský parlament? (2. díl)

Semináře

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info