Aktivity BeIN


 

 


Prezentace projektu na konferencích, workshopech... 

2.7.2021 Martin Vrubel prezentace na konferenci

Accessibility of Czech Primary Schools for Students with Visual Impairment

Název konference: 8th ECPVI European Conference - Psychology and Visual Impairment "Real life (In) dependence"
Abstrakt: Ve veřejném prostoru se pro osoby se zrakovým postižením vyskytují nebezpečné a někdy i život ohrožující překážky bezpečného pohybu a účasti ve společnosti (sociální začlenění). Konkrétním příkladem jsou nesprávně označené příkopy nebo neznačené přechody pro chodce. Tyto bariéry nepříznivě ovlivňují kvalitu života osob se zrakovým postižením, protože znepřístupňují veřejně dostupné a běžně užívané prostory, čímž významně ovlivňují každodenní životy i dostupnost vzdělávání osob se zrakovým postižením. Dostupnost vzdělávacích institucí pozitivně ovlivnila novela školského zákona z roku 2016 (nová podpora inkluzivního vzdělávání na základních školách), vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění od 31.8. 2017, podpořená dalšími opatřeními a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové ​​užívání staveb. Evaluační výzkum byl proveden na 74 běžných základních školách v ČR metodou terénního mapování. Průzkum probíhal v období 2019 - 2021 na 76 školách ve 35 městech a obcích České republiky. Výzkum byl proveden v rámci projektu BeIN financovaného Technologickou agenturou ČR.

9.6.2021 Lenka Kissová prezentace na symposiu

Výzvy inkluze z pohledu základních škol a sdílení dobré praxe

Výzkumné symposium 2021: Témata projektů řešených na Pedagogické fakultě MU
Cílem symposia bylo vzájemně obeznámit kolegyně a kolegy z různých pracovišť Pedagogické fakulty MU o probíhajících výzkumech, jejich zaměřeních a výsledcích. Cílem bylo vzájemné informování a síťování výzkumných týmů napříč tématy a pracovišti. Symposium probíhalo ve třech tematicky zaměřených sekcích, konkrétně (1) oblast pedagogiky, (2) oblast oborově-didaktickou a (3) oblast interdisciplinární. Projekt BeIN byl součástí pedagogické sekce.

17.2.2021 Dana Dlouhá Přednáška

Práce s postoji pedagogů

Přednáška pro pracovní skupinu rovné příležitosti v rámci projektu MAP II Rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem.
Setkání bylo zaměřeno na práci s postoji pedagogického sboru. Cílem bylo účastníky seznámit s možnostmi, které jim mohou ulehčit vytvoření inkluzivního prostředí ve škole a podpořit inkluzivní smýšlení samotných pedagogů, ale také i rodičů.

13.10.2020 Martin Vrubel prezentace na konferenci

Přístupnost základních škol jako důležité podpůrné opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název konference: VIII. Olomoucké speciálněpedagogické dny
Anotace: Příspěvek navazuje na širokou odbornou diskusi o připravenosti škol na inkluzivním vzdělávání. Příspěvek se věnuje připravenosti školních budov. Východiskem příspěvku je fakt, že bezbariérovost školních budov je významným 19 podpůrným opatřením definovaným ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Cílem příspěvku je představit analýzu přístupnosti budov českých základních škol, poukázat na nejčastější úpravy, které jsou realizovány a informovat též odbornou veřejnost o nejčastějších chybách, které negativně ovlivňují přístupnost českých škol. Při analýze byla využita metoda terénního mapování. Kritéria hodnocení vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. a specifických potřeb studentů. Výzkum byl proveden v rámci projektu BeIN financovaného Technologickou agenturou ČR.

17.9.2019 Martin Vrubel prezentace na konferenci

Fyzická přístupnost základních škol v kontextu inkluzivního vzdělávání

Název konference: 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019
Anotace: Úvodní mapovací šetření přístupnosti školních budov. Východiskem příspěvku je fakt, že bezbariérovost školních budov je významným podpůrným opatřením definovaným ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Cílem příspěvku je představit připravovanou analýzu přístupnosti budov českých základních škol, poukázat na nejčastější úpravy, které jsou realizovány a informovat též odbornou veřejnost o nejčastějších chybách, které negativně ovlivňují přístupnost českých škol. Prezentace byla připravena v rámci řešení projektu BeIN financovaného Technologickou agenturou ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info