Propojování předmětů

Cíl

Propojení předmětů podporuje nejen rozvoj nových metod, které zvyšují zájem žáků. Je také užitečným nástrojem pro změnu postojů, rozvoj spolupráce, komunikace a výměnu zkušeností mezi učiteli.

Popis opatření

Pro rozvoj pedagogického sboru není třeba vyhledávat pouze kurzy mimo vaši školu. Je vhodné podpořit a využít zdroje, které máte přímo na pracovišti - tedy samotné učitele. Oni sami si mohou být vzájemnou inspirací a mohou tak zatraktivnit výuku pro  žáky, ale možná i pro učitele, kteří se ve své kariéře ocitli na chvíli ve slepé uličce. Mezipředmětové propojení vyžaduje větší nároky na přípravu, a proto je důležité nechat pedagoga si zvolit kolegu, se kterým začne více spolupracovat. Takovou volbu však není možné mnohdy rozhodnout od stolu. Je proto vhodné vést učitele k náhledovým hodinám, kde mohou zjistit, jak jejich kolegové pracují a kdo by jim mohl v mezipředmětové spolupráci vyhovovat.

Téma předmětového propojení můžete vnést i na klub učitelů, kde je prostor pro diskuzi nad výhodami a nevýhodami, či sdílení dobré praxe. Nebo jej můžete navrhnout v rámci individuálních pohovorů, či mentoringu. 

TIP!

Pokud nevíte jak tento způsob uchopit ve vaší škole, zkuste rozhodit sítě mezi kolegy řediteli a domluvit si stáž tam, kde mezipředmětovou spolupráci už nějaký čas využívají. 

Zájem pedagogického sboru může zvýšit návštěva lektora, nebo učitelů z jiné školy, kteří své předměty propojují. Vhodná může být také absolvování kurzu kritického myšlení skrz který učitelé mohou nalézt propojení mezi předměty.

DŮLEŽITÉ!

Toto opatření není možné nařídit - musí dávat učitelům smysl a musí pro ně být přínosné. Je důležité tedy spíše pracovat s postoji a podporovat inovativní přístup ke vzdělávání žáků, ale i pedagogů. 

Příklad z praxe

Příklad z praxe, který by měl být součástí vize každé školy a součástí postojů každého učitele:
"V momentě, kdy se tam děcka necítí dobře, tak se nebudou ani dobře učit a nebudou tam chodit rády. A když tam žák nechodí rád a někdo k tomu a priori přistoupí, že ho to tam nebaví, tak ono ho to tam nebude prostě bavit a člověk pak může dělat, co chce. Takže pokud tam někdo bude chodit s tím, že fakt se tam necítí dobře, protože ho ostatní např. šikanujou, nebo mu nadávají, nebo pomlouvají, tak bude celou dobu z toho prostředí nervózní a pod tlakem a nebude to fungovat."

Kde se dozvím více informací

Herink, J. (2014). Týmové mezipředmětové vyučování. In rvp.cz

Staněk, M. a kol. (2017). Týmové vyučování v kontextu mezioborové spolupráce. In Geografická revue (.pdf)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info