Mentoring a koučink

Cíl

Mentoring je užitečný nástroj pro nenásilnou práci s postoji pedagogického sboru skrz celkový rozvoj osobnosti učitele, případně jiného pracovníka. Umožňuje nám individuální přístup k učitelům a cílenou pomoc při prevenci a řešení problémových situací skrz osobnost zkušeného mentora a tím napomáhá ke zkvalitňování vzdělávacího standardu ve škole. Koučink je nápomocen při rozvoji dovedností pro splnění konkrétního úkolu. Je vhodný při řešení situací týkajících se vytváření a činnosti pracovních týmů, nastavování komunikace a procesů, delegování a rozdělení práce, nebo při plánování a kontrole činnosti. Vhodný je tudíž zejména pro vedení školy a pracovníky poradenského centra školy. Jako základní rozdíl mezi těmito technikami můžeme vnímat také metodu: při koučinku se ptá hlavně kouč a klient odpovídá, při mentoringu je to naopak, mentor zejména odpovídá na dotazy “mantee” (mentorovaného).

Popis opatření

Ve škole Na křižovatce se používají pro zapojení mentorských a koučovacích přístupů na základě zkušeností vedení s podobnými technikami ze soukromé sféry. Vedení školy aktivně pracovalo s postoji pedagogického sboru k inkluzi již delší dobu. Časem se ukázalo, že u některých učitelů nezabírá práce skrz další školení, nebo semináře. Ředitelka a zástupkyně se proto rozhodly absolvovat mentorský kurz, který by jim mohl pomoci pracovat i se skupinou učitelů, která nereaguje dobře na skupinové techniky. Jako vhodný vnímají mentoring také při práci se začínajícími učiteli. Je to možnost jak uvést do praxe standardy pedagoga a jiné dokumenty, které by jinak byli pro učitele nesrozumitelné. Tuto činnost do budoucna zastřeší zástupkyně pro vzdělávání, aby se ředitelka mohla věnovat především manažerské činnosti a role obou tak budou jasně odlišeny. Kromě toho v rámci projektu prevence šikany využila škola možnost přítomnosti externí mentorky, která navštěvovala výuku učitelů a tu s nimi poté diskutovala.

Školu pravidelně navštěvuje také koučka, která se věnuje vedení školy a pak zejména poradenskému centru. To ve škole začíná být hodně aktivní, jelikož ale dosud nebyly nastaveny kompetence v rámci týmu vznikaly mezi jeho členy nedorozumění. Koučka tak pomáhá jednotlivým poradenským pracovníkům nastavit si svoji pozici ve škole a vedení s nastavováním komunikace vůči ŠPP.

 

DŮLEŽITÉ!

Základem mentoringu a koučinku je bezpečné prostředí, proto není vhodné jednotlivce nutit, ale spíše vyzvat k účasti. Ze zkušeností z našich škol víme, že se zkušenostmi také přelévají - dopady opatření jako je mentoring / koučink nevidíme jen na konkrétních učitelů. Tito „agenti změny“ ovlivňují i ​​ostatní kolem sebe,a tak napomáhají celkovému zlepšení klima školy.

Příklad z praxe

"Pro mě je to jakoby hodně důležitý v tom, že si najdu cíleně čas na začínajícího pedagoga, že s ním mám velmi otevřený vztah. On u mě tady strávil spoustu hodin, kdy mi říkal, jak to chce uchopit,..." 

Kde se dozvím více informací

Společnost pro kvalitu školy: Mentoring a koučing

Inkluze v praxi: Mentoring a jeho význam ve škole

Zapojme všechny: Mentoring ve školství - praktický příklad

Kurzy

Mensio: Spolu a jinak ve vedení lidí

Mensio : Povzbuzení: Umění povzbudit a motivovat

Dalet: Vzdělávání koučování, supervize, ...;

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info