Individuální setkání vedení a pedagogického pracovníka

Cíl

Individuální setkávání ředitelky, nebo jejího zástupce a učitele umožňuje udržovat těsnější kontakt s pedagogickým sborem skrz otevřenou a důvěrnou diskuzi. 

Popis opatření

Individuální setkání by mělo probíhat pravidelně, ale ne nutně často. Je dobré promluvit s každým pedagogickým pracovníkem aspoň jednou za rok, v případě početného sboru, jednou za dva roky. Setkání však nemá směřovat k řešení konkrétního problému ve třídě, ale spíš by mělo sloužit vedení k seznámení se s praxí daného učitele a s jeho postoji. V tomto případě by tedy měl hlavně ze začátku setkání mluvit především učitel a vedení školy by kladlo otázky.

DŮLEŽITÉ!

Aby toto opatření fungovalo smysluplně, je důležité, aby na vás mohlo připravit jak učitele, tak zástupce vedení. Nesmí tedy být náhodné, nebo realizované v rychlosti po setkání na jiné téma - termín je třeba určit dopředu, v dostatečném předstihu a vyhradit si dost času a příjemné místo, kde můžete rušit. 

Příklad z praxe

„Máme to takhle nastaveno, že minimálně jednou za rok jsme měli takový rozhovor s jednotlivci, individuálně s učiteli, kde jsme, v zásadě to byl takový otevřený rozhovor, který měl takovou jednoduchou linku, ...“ 

Kde se dozvím více informací

Firemní sociolog : Hodnotící pohovor

Firemní sociolog : Jak se připravit na hodnotící rozhovor

EDUzín : Žáci by měli hodnotit učitele ...

Mansio : Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Kurzy

Mansio:  Spolu a jinak ve vedení lidí

Mansio : Povzbuzení: Umění povzbudit a motivovat

Dalet: Vzdělávání koučování, supervize, ...;

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info