Téma: Podpora vytváření materiálních podmínek pro inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní škola by měla být přístupná pro všechny děti i vás rodiče/pečující osoby bez ohledu na jakékoliv zdravotní postižení. Dítě, učitel/učitelka i rodič/pečující osoba se zdravotním postižením by měl mít možnost se bezpečně a samostatně pohybovat jak ve škole, tak v jejím okolí. Měl/a by mít možnost bezpečně se pohybovat po chodbách, vzdělávat se či pracovat ve třídě, či jiných specializovaných učebnách včetně tělocvičny a bazénu, měl by mít možnost využívat toalety, stravovat se v jídelně a být v kontaktu se spolužáky/spolužačkami, učiteli/učitelkami a ostatními pracovníky školy. Text následujícího opatření zmiňuje několik základních bodů, které je vhodné zohlednit, pokud vstupujete do spolupráce se školou o úpravě jejího prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info