Vnitřní spolupráce školního poradenského pracoviště

Cíl

Opatření si klade za cíl poskytnout možné způsoby nastavení spolupráce jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště (ŠPP), tak aby plnění jejích dílčích úkolů vedlo k vytvoření pozitivního klimatu ve škole a systematické práce s třídami.

Popis opatření

Školní poradenské pracoviště patří rovněž mezi základní stavební kameny tvorby pozitivního klimatu ve škole a systematické prevence vedoucí ke stabilním vztahům ve školní třídě. Proto aby mohlo dojít k výše uvedenému je důležité, aby pracovníci školního poradenského pracoviště fungovali a působili na žáky i své kolegy jednotně. Pro vytvoření jednoty školního poradenského pracoviště je důležité nastavit správně spolupráci, porady a plán práce.

Tip

Soustřeďte se i na systematickou práci s rodiči, napomůže to k získání jejich důvěry a vytvoření jednotného přístupu k žákům.

DŮLEŽITÉ!

Na poradách sborovny si vždy vezměte slovo a informujte o své činnosti a aktuální situaci ve vaší škole. Díky tomu budete neustále v podvědomí svých kolegů a opět to může napomoci k lepší spolupráci. 

Příklad z praxe

Výchovná poradkyně popisuje nastavení spolupráce v její škole: "Naše spolupráce je taková, že jednou týdně máme setkání. Setkáváme se..."

Kde se dozvím více informací

ŠVEC, J. (2006). Vedení porad. (.pdf)

Trojanová, I, Svobodová, Z. (2020). Efektivní porady. Jak si poradit s poradou nejen ve školství.

Zadejte do vyhledávače plán práce ŠPP a inspirujte se v jiných školách. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info