Plán práce, porady a spolupráce
  • Plán práce
    V rámci ŠPP je důležité si stanovit ideálně v přípravném týdnu plán práce na další školní rok. Je vhodné stanovit jaké aktivity budou realizovány se třídami a s kolegy. Je vhodné s tímto plánem seznámit samotné pedagogy, aby se např. nestalo, že objednáte preventivní program a třídní učitel či pedagog o tom nemá ani ponětí a přistupuje k vzniklé situaci negativně, což ovlivňuje i přístup žáků k samotnému programu.  Je vhodné do plánu práce zařadit i různá školení pro vaše kolegy, které můžete zahrnout do učitelských klubů a nebo na porady, kde budete mít vymezený prostor. Témata se mohou týkat přípravy třídnických hodin, můžete si vyzkoušet hry pro posílení spolupráce ve třídě, které je možné zařadit do jakékoliv výuky, informovat je o současných rizikových jevech a způsobech řešení, nebo o zajímavostech v oblasti legislativy, atp.  Je rovněž dobré informovat rodiče žáků o tom, proč je důležité pracovat s třídním kolektivem a jaké jsou vaše kompetence. Ubráníte se tak případným negativním postojům. Soustřeďte se na tuto oblast i při vytváření samotného plánu. 
  • Porady
    Pravidelné porady jsou důležitou součástí jakéhokoliv týmu. Umožňují nastavit plán práce a vyjasnit si jednotlivé kompetence v rámci působení školy. Rovněž vymezují čas na prodiskutování témat, které se aktuálně řeší ve vaší škole a nastavení postupů práce. Zároveň pravidelné porady umožní se soustředit i na rozdělení administrativních úkolů, které k práci také patří. Je možné si nastavovat také dlouhodobé činnosti týkající se např. revize jednotlivých dokumentů souvisejících s činností školního poradenského pracoviště.
  • Spolupráce
    Spolupráce členů školního poradenského pracoviště je velmi důležitá, aby jejich činnost byla komplexní a systematická. Další oblast spolupráce je poté s pedagogy, rodiči a samotnými dětmi. Nastavte si ve svých plánech setkání s rodiči, kolegy a informujte je o vaší činnosti, o novinkách v prevenci či rizikovém chování, o problémových situacích, které mohou nastat a o způsobech jejich řešení na vaší škole. Zároveň je informujte s jakými problémy a situacemi se mohou na vás obracet. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info