Sdílení materiálů ze školení

Cíl

Sdílení materiálů a tím i vědomostí ze seminářů realizovaných mimo školu pomáhá učitelům/učitelkám udržet si přehled ve vzdělávacích a výchovných přístupech efektivním způsobem a budovat spolupráci v pedagogickém sboru.

Popis opatření

Sdílení může probíhat osobně, třeba workshopem v učitelském klubu, nebo taky formou přípravy materiálů. Učitelé/učitelky, kteří/které se zúčastní školení, si připraví “výcuc” z podkladů k danému tématu a/nebo dají k dispozici přímo pracovní listy. Takto se každý může inspirovat pro svůj předmět, nebo třídnickou hodinu. Způsob sdílení závisí od toho jaké systémy ve škole používáte - ideální je samozřejmě elektronická forma.

Tip

Je dobré kombinovat sdílení materiálů i s osobním kontaktem, při kterém mohou ostatní učitelé/učitelky klást dotazy.

Příklad z praxe

V ZŠ Velká sdílení zkušeností ze školení funguje například mezi poradenskými pracovníky. Výchovná poradkyně popisuje, jak probíhalo seznamování se s inkluzí v jejich škole:

"Nejdříve jsme jeli - my jako poradenské pracoviště a  vedení školy,..." 

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info