Příklad z praxe: Sdílení materiálů ze školení

V ZŠ Velká sdílení zkušeností ze školení funguje mezi poradenskými pracovníky. Výchovná poradkyně popisuje, jak probíhalo seznamování se s inkluzí v jejich škole:

"Nejdříve jsme jeli my - jako poradenské pracoviště a vedení školy, na ten týden inkluze, na školení. Pak jsme se to snažili předávat dál, a tak jsme to začali nabízet a chválit. Díky tomu se hodně učitelů chytlo a odjelo na týden inkluze do Křtin a byli na školení. Je super, když na sobě chtějí kolegové pracovat. Potom jsme oznámili vedení, že bychom chtěli promluvit na poradách a že bychom chtěli část porady věnovat vzdělávání kolegů, kde bychom se jim to snažili vysvětlit - vysvětlovat to z pohledu toho dítěte, s čím se potýká, proč třeba ten Tomáš měl záchvaty, proč byl agresivní, aby si uvědomili, co to způsobuje, že on v sobě, on jako člověk není agresivní, ale že to je jenom napětí, které se hromadí, protože se pohybuje v cizím, v cizojazyčném prostředí, kterému většinou nerozumí.

Nebo pracujeme s částí sboru. Například maminka dívky s lehkým mentálním postižením v osmé třídě se na nás obrátila s tím, že si myslí, že je její dcera přetěžovaná. A tak jsme si vzali jen učitele té konkrétní osmé třídy a snažíme se jim to vysvětlit. Nakopírovali jsme jim minimální výstupy z ŠVP a ukazovali jsme jim na tom, co je třeba udělat. Zároveň se snažíme jim zprostředkovat i důsledky. Protože když je to zrovna holčička, která je snaživá, a maminka, která je snaživá, tak pak dochází k tomu, že ty dvě snaživé se celé odpoledne učí, a to dítě z toho života nemá nic jiného, než že se snaží dorovnat těm ostatním.”

Učitel češtiny ze ZŠ Na cestě takto připravil materiály ze školení o čtenářské gramotnosti:

"Já jsem s jednou kolegyní chodil půl roku na semináře o čtenářské gramotnosti, abychom to pak nějak shrnuli, tak jsme vlastně pro ostatní kolegy připravili seminář o tom, na jaké informace jsme přišli, jaké pracovní listy jim můžeme dát. S kolegyní jsme všechno dali do elektronické formy, takže kolegové od nás dostali jeden velký soubor, ze kterého si vybrali, co chtěli, ať už to použili na třídnickou hodinu, nebo metodu mohli aplikovat ve svém předmětu."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info