Máme prevenci, tak proč to pořád nejde

Cíl

Cílem opatření je nahlédnout na problematiku vztahů ve třídě přes sborovnu.

Popis opatření

Asi to znáte. Snažíte se, komunikujete s metodikem prevence, výchovnou poradkyní, chodí k vám externista, ale žáci se ne a ne zlepšit. Stále se tam objevují vztahové problémy. Holky se pomlouvají. Tváří se kamarádsky, ale za pět minut už se rvou. Prostě není možné ve třídě vytvořit pozitivní klima a vzdělávání pak rovněž pokulhává. 

Co s tím? Kde je příčina?
Je možné, že vaše třída zrovna prochází zatěžkávacím obdobím převážně fyziologického rázu. Je možné, že do vzniku třídy někdo natolik zasáhnul, že k sobě přiřadil naprosto nesourodé typy a nemohou mezi sebou najít pozitivní vzor. Avšak je také možné, že jsou to děti naprosto bez problémů a chovají se pouze tak, jak vidí u svých dospělých vzorů. Co tím chceme říct? 

Zkuste se podívat do vaší sborovny. Prohlédněte si všechny vaše spolupracovníky a zkuste popsat vaše vztahy. Zároveň zkuste popsat jak hovoříte o žácích a žákyních se svými kolegy a jak mluvíte se samotnými žáky? 

Možná si začínáte uvědomovat, že ta vaše problémová třída má "konkurenci" za zavřenými dveřmi sborovny, v komunikaci o žácích na chodbě v domnění, že nic neslyší. 

Jestli jste v chování mezi kantory viděli podobné jevy jako v chování mezi žáky začněte o této problematice hovořit. Mluvte o tom s vedením. Chtějte změnu, protože pokud dojde k nápravě vztahů mezi dospělými, pak se lépe budou "opravovat" vztahy mezi dětmi - nebo spíše děti samy nasají atmosféru a postupně se budou přetvářet podle vztahového obrazu sborovny. 

Tip

Vyzkoušejte supervizi nanečisto.
Supervize by neměla být doménou pouze sociálních služeb. Navrhněte toto téma na poradě a chtějte aktivní přístup vedení k hledání řešení. 

DŮLEŽITÉ!

Chtějte, aby se vedení školy aktivně podílelo na změně vztahů v pedagogickém sboru. Hovořte o tématu vztahů s jednotlivými kolegy. Hledejte řešení společně se školním poradenským pracovištěm. 

Pokud budete aktivní, tak se postupně začnou přidávat i další pedagogové, kteří budou chtít změnu k lepšímu. 

Nezapomínejte na to, že děti, se kterými pracujete vnímají vztahy a situaci ve sborovně a často se podle ní začnou i chovat. 

Příklad z praxe

Paní učitelka hovoří vlivu vztahů mezi pedagogy na děti:
"Očekáváme, že bude řešit klima sborovny, protože tam nám to ještě pořád skřípe. Až budeme mít vyladěnou sborovnu, tak to půjde rychleji i směrem dolů do tříd."

Kde se dozvím více informací

Pavlas Martanová, V. (2020). Supervize jako jeden z efektivních nástrojů péče o učitele. In Komenský - Odborný časopis pro učitele základní školy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info