Prevence jako základ

Cíl

Prevence je základním stavebním kamenem, který může napomáhat k rozvoji kvalitního a pozitivního školního klimatu. Cílem tohoto opatření je přiblížit důležitost prevence a její správné načasování.

Popis opatření

Preventivní působení ve školním prostředí má své velké opodstatnění. Nejenže napomáhá předcházet různým rizikovým situacím, utužuje kolektiv, podporuje pozitivní školní klima, ale také včas rozkrývá již vnikající problém. 

Prevenci je proto důležité realizovat již od samého počátku - tedy první třídy. Mnohým pedagogům to bude připadat velmi brzy, ale vaším úkolem je jim v tomto změnit postoj a poukázat, že i takto malé děti mezi sebou mohou mít různé problémy, které se mohou táhnout až na druhý stupeň, kde vykrystalizují mnohdy v závažnější obtížně řešitelné chování. 

Možná vás od realizace prevence od prvních tříd může ještě odrazovat to, že děti toho příliš neumí a jak tedy pojmout samotný program. Pokud si na to netroufáte vy, můžete se spojit se svými kolegy s poradenského pracoviště a vymyslet preventivní program. Možná se vám právě zatočila hlava a probleskla otázka “Kde na to vezmu čas?” - víme, že práce máte hodně, a proto není na škodu si na sebe navázat preventivní centrum, které už má hotové metodiky, má dobré reference a preventivní programy ve třídách zrealizují. Vy pak můžete společně s pedagogem a vašimi kolegy být tichými pozorovateli a čerpat inspiraci pro další práci se třídou. Protože jednorázové aktivity nejsou úplně funkční. 

Tip

Hledáte preventivní centrum. Zeptejte se na jiných školách s kým mají zkušenost, jak jsou spokojeni. Na začátek jich klidně vyzkoušejte více, ale poté je dobré si zvolit jedno, které k vám bude chodit pravidelně a bude znát atmosféru školy, děti a lépe tak poskytne zpětnou vazbu pro další práci se třídou. 

DŮLEŽITÉ!

Nebojte se o prevenci mluvit na poradách s ostatními kolegy. Připravte si několik informací, kde zmíníte důležitost prevence právě na prvním stupni a již od prvních tříd. 

Hovořte o financování preventivních programů s vedením - přesvědčte jej o tom, že financování programů je vhodnou a důležitou investicí do pozitivního klimatu ve třídách a tím i samotné škole. Zároveň je to pak více vnímáno jako základ vzdělání i ze strany dětí a rodičů. 

Hovořte o prevenci na prvním stupni i s rodiči. Připravte si i teorii týkající se fungování tříd - např. historie třídy - aneb když se už prvňáčci znají z MŠ, pravidla ve třídě a doma, atp. 

Příklad z praxe

Poradenský pracovník hovoří o mapování situace v jednotlivých třídách a důležitém zjištění, které z něj vyplynulo:
"Teď mapujeme situaci v jednotlivých třídách a jsme ve fázi většího analyzování, odkud se nám některé problémy tvoří. A tím, že máme čas se tím důkladně zabývat, tak už máme některé první postřehy. Uvědomujeme si, že to co vyplave někde v sedmičce, osmičce, nevzniká v tom ročníku , ale už na prvním stupni. Dalším úkolem je najít to místo, kde vzniká to narušení ve vztazích. My to máme ještě složitější, tím že máme dvojí spádovost. První děti přicházejí do pátého ročníku a druhá várka do šestého ročníku, a tak se nám ty skupiny dvakrát proměňují. A to nepočítám odchody na víceletá gymnázia. Takže ta třída je pak najednou zcela rozbitá."

Kde se dozvím více informací

BRAUN, R. (2014). Praktikum školní psychologie. 

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J. & Novák, P. (Eds.). (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. 

Hrouzek, P., Marková, Z. a kol. (2012). Bezpečné klima ve třídě (.pdf)

Dubec, M.  (2007). Třídnické hodiny (.pdf)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info