Máme vizi a co dál? Rozšiřování vize školy

Cíl

Cílem opatření je šířit a sdílet vizi mezi vás žáky a žákyně, protože právě vy pomáháte tvořit nezaměnitelné prostředí školy.

Popis opatření

Stále si nedokážete představit čeho všeho se může vize školy týkat? Z vize se může vycházet např. při sestavování programu projektových dnů, organizaci vyučování a školního roku či kroužků.

Vize školy tedy ovlivňuje různé oblasti, které se vás žáků přímo dotýkají. Proto je velmi důležité, abyste do jejího šíření byli zapojeni a byli součástí procesu změny.

Diskutujte o vizi školy a šiřte ji mezi vaše vrstevníky a rodiče/pečující osoby. Ukazujte jim, kde vidíte změny a v čem jako žák/žákyně školy vizi vnímáte jako užitečnou.

Nebojte se šíření a sdílení vize přinést i na školní parlament. Jedině tak bude možné, aby byla vize stále živá a plnila svoji funkci. 

DŮLEŽITÉ!

Zajímejte se o vizi. Zkuste toto téma vnést na školní parlament, do třídnických hodin. Zkuste vy sami převzít iniciativu v šíření vize a jejím naplňování. Díky tomu ji udržíte "naživu" a bude reagovat na vaše potřeby.

Příklad z praxe

Paní ředitelka ze ZŠ Rozmanitá říká jak vize ovlivňuje další kroky v budování inkluzivního prostředí: "Je to něco, co zase odráží tu pedagogickou vizi..."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info