Priority na daný školní rok

Cíl

Cílem tohoto opatření je postupné zhmotňování školní vize, které nám zároveň umožňuje reagovat na aktuální potřeby a podmínky školy.

Popis opatření

Zapojili jste se do tvorby vize školy? Diskutovali jste o ní a máte pocit, že se stále nic neděje? Nebojte se, právě nyní nastal čas, kdy se vaše myšlenky a nápady mohou proměnit v něco reálného.

Stanovení priorit vychází jednak z vize, a zároveň i z aktuální situace. K jejich stanovení dochází na konci školního roku a naplňují se v roce následujícím, proto máte možnost změnit něco, co vám úplně nevyhovovalo, anebo chybělo ve školním prostředí a vztazích.  Na základě priorit může škola:

  • vybírat témata projektových dnů;
  • učitelé je pro vás mohou zakomponovat do třídnických hodin, adaptačních pobytů,  ale i do svých předmětů, a to nejen výchov;
  • nastavit preventivní opatření.

DŮLEŽITÉ!

Myslete na to, že ne vždy se dá vyhovět všem. Pokud se vám něco nelíbí, máte na to jiný názor, tak se nebojte přihlásit o slovo. I zde totiž platí, že základem všeho je komunikace.   

Příklad z praxe

V ZŠ Na křižovatce se vize a priority z ní plynoucí přetavily do plánu prevence. Metodička prevence:

"První bod plánu je 'jednotný přístup k žákům'. To se týká naplňování vize školy, spadají do toho jednak harmonizační týden na začátku roku, jednak práce s výsledky šetření mapy školy, to proběhlo loni na jaře, a s výsledky projektu MiŠ – minimalizace šikany. Na druhém stupni je v každém ročníku jednou týdně předmět etická a osobnostní výchova, říkáme tomu pracovně třídnické hodiny, kde vlastně třídní učitel pracuje s třídním kolektivem a pomáhá budovat vztahy."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info