Projektový den

Cíl

Ve svých životech řeší žáci a žákyně, stejně jako personál školy, nejrůznější témata - každodenní povinnosti, dění doma a v rodině, ale i celospolečenské události. Projektový den dává všem aktérům a aktérkám možnost otevření a diskusi o těchto tématech. Cílem je zároveň vést žáky a žákyně k angažovanosti, aktivitě, ale také k přemýšlení nad hodnotami a jejich převedením do praxe. Opatření dává najevo žákům a žákyním, že i oni jsou důležitou součástí života školy a že se mohou podílet na rozhodování a že mohou mít vliv na to, o čem se ve škole dozvídají a jakou formou. Zároveň se žáci a žákyně učí odpovědnosti, týmové práci a komunikaci. Učí se identifikovat zajímavá nebo důležitá témata, uchopovat je a převádět do takové formy, která je srozumitelná jim a jejim vrstevníkům a vrstevnicím.  

Popis opatření

 1. Mohou jej navrhnout, vymyslet a zorganizovat přímo žáci a žákyně podle toho, co je zajímá, co řeši, nebo co by chtěli řešit.
  • Nechte je v anketě navrhnout témata, která je zajímají nebo jim přijdou důležitá. Anketu nechte vyhodnotit přímo děti ve třídě, nebo je vyhodnoťte ve spolupráci s ostatními učiteli/kami a vedením. Vaše role je v tomto případě pouze moderátorská.
  • Nechte je vytvořit organizační tým, rozdělit si mezi sebou odpovědnosti, pravidelně se scházet a řešit program a jeho realizaci.
  • Organizaci může mít na starosti jedna nebo více tříd. Organizační tým mohou ale také vytvořit žáci a žačky z různých tříd a stupňů. Vzájemně se tak poznají a budou se navzájem učit mladší a starší.
  • Nechte je, ať jsou kreativní, ať sami připraví program a jeho formu - promítání, výstava, diskuze s hosty, exkurze a podobně.
 2. Téma můžete vymyslet i Vy - učitelé školy ve spolupráci s vedením. I v tomto případě však nechte žáky a žákyně, ať si vyberou z nabídky navržených témat. Bude vhodné, když budou mít žáci a žákyně mít možnost sami uchopit téma, vymyslet program a zrealizovat jej.
 3. Projektový den může také vzniknout ve spolupráci s jinou institucí - školou nebo nevládní organizací (spolupráci s dalšími institucemi se věnujeme v této sekci).
  • Projektový den může proběhnout i v rámci projektů, které na Vaší škole již probíhají.
  • Pokud by Vás lákala spolupráce s nějakou konkrétní institucí, může být projektový den dobrou úvodní aktivitou, která ukáže, jak by Vaše spolupráce mohla spolupracovat. Před oslovením instituce je dobré domluvit se s vedením a případně ostatními učiteli/kami o podpoře této spolupráce. 

Tip

Evaluace projektového dne

 • U jakékoliv aktivity je vhodné na jejím konci udělat evaluaci a projektový den je proto ideální zkouškou.
 • Evaluaci můžete dělat i s žáky a žákyněmi, zvlášť pokud se účastnili organizování.

DŮLEŽITÉ!

 • Dejte slovo žákům a žákyním. Nechte je vymyslet, čemu by se měl projektový den věnovat. Nechte je také vymyslet, jakou formou by měl proběhnout.
 • Při vytváření a výběru témat ze strany žáků a žákyň můžete vystupovat primárně jako aktivní posluchač a moderátor. Dejte všem žákům a žákyním prostor, klaďte podnětné otázky, nezavrhujte menšinové názory, ale zároveň vyzdvihujte společné myšlenky. Zkuste být co nejvíce nestranní, i když vás některé téma zajímá více než ostatní.
 • Dejte žákům a žákyním prostor k (sebe)realizaci - získají tak zkušenost s formulováním myšlenek, jejich uchopováním, komunikací a delegováním.
 • Snažte se pojímat projektový den jako dobrovolnou aktivitu.
 • Zvažte, jestli můžete nějakým způsobem zapojit i rodiče - mohou se stát hosty, spoluorganizátory, ale i aktivními účastníky.
 • Pro všechny zúčastněné by projektový den měl být také zábava.
 • Po proběhnutém projektovém dni bude určitě dobré si s žáky a žákyněmi udělat evaluaci. Promluvte si o tom, z čeho mají dobrý pocit, na co jsou pyšní a co by příště chtěli udělat jinak.
 • Pokud budou potřebovat, buďte jim nápomocní. Domluvte se s nimi, za jakých okolností a s jakými problémy se na vás mohou obracet. 

Příklad z praxe

O jedné z podob, jak může projektový den ve škole vypadat, mluvil pan třídní učitel ze zapojené školy:
"Ve čtvrtek mají projektovej den celej druhej stupeň, a to je tak, že ..."

Kde se dozvím více informací

Vítková, J. Projektový den

Informace o projektovém dnu obecně - příklad konkrétního projektového dne organizovaného školou

Projektové dny mohou být součástí delších projektů, v kterých může být škola zapojena - např. Světová škola od Člověka v tísni - Zapojte se do programu světová škola!

Projektový den je povinnou součástí tzv. šablon

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info