Zapojení žáků do života školy

Aktivní zapojení žáků a žaček ve škole je stěžejním bodem v inkluzivní škole. Jsou neodmyslitelnou součástí života ve škole. Vzdělávání je připravováno pro ně, jsou v pozadí všech vzdělávacích politik a opatření. Inkluzivní škola ale není jenom o učivu, ale o vzdělávání v širším slova smyslu, včetně vztahů a nejrůznějších forem dovedností. 

Škola, která se snaží být pro všechny, připisuje zapojení žáků a žaček do života školy důležitou roli. Zapojením žáků a žaček do procesů ve škole a do školních aktivit, se nejen prohlubují vztahy mezi nimi navzájem, nebo mezi nimi a personálem školy. Když mají žáci možnost se podílet na chodu školy, vytvářejí si k ní bližší vztah, cítí pocit sounáležitosti se školou, ve které se vzdělávají. Považují ji za bezpečný prostor, který sami pomáhají budovat. Jejich aktivním zapojení se vytváří vztah založený na důvěře vůči učitelům a vedení. Posílá jim to také odkaz, že na jejich slově a názorech záleží.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info