Evaluace projektového dne
  • U jakékoliv aktivity je vhodné na jejím konci udělat evaluaci a projektový den je proto ideální zkouškou.
  • Evaluaci můžete dělat i s žáky a žákyněmi, zvlášť pokud se účastnili organizování.
  • Přestože během dne hodnotíme spoustu věcí, je pro evaluaci důležitá její promyšlenost, systematičnost a vědomost.
  • Cílem evaluace může být zjištění, co ne/funguje, co se ne/povedlo, zda byla ne/naplněna očekávání účastníků, ale i organizátorů.
  • Před začátkem evaluace je dobré stanovit, podle jakých kritérií budete postupovat - co budete vyhodnocovat a jaké budou indikátory?
  • Při samotné evaluaci je dobré myslet i na pozitivní části - co se nám povedlo, koho/co bychom chtěli ocenit? 
  • S výsledky evaluace se dá pracovat - můžeme výsledky porovnat s ostatními, můžeme je zohlednit při dalším plánování a mohou být i dobrou motivací pro ostatní 

V jakých momentech zasahovat? Jak pomoci?

  • Když organizují projektový den žáci a žákyně, může být pro Vás i pro další učitele a učitelky těžké nezasahovat a nebýt ve vedoucí roli.
  • Stanovte si s žáky a žákyněmi způsoby, jakými budete do přípravy a organizace zasahovat a definujte Vaši roli (a roli ostatních členů týmu).
  • Zkuste být vnímaví a citliví k tomu, co se v organizačním týmu děje, nabízejte podporu a pomoc, ale snažte se vnášet svoje řešení až v opravdu krizových situacích - chyby, které se stanou, mohou být pro žáky a žákyně velkým poučením do budoucna. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info