Rodičovské schůzky a asistent pedagoga

Cíl

Toto opatření napomáhá k plnohodnotnému zapojení asistenta/asistentka pedagoga do chodu školy, protože právě on/ona může být dalším cenným zdrojem informací při komunikaci s rodiči/pečujícími osobami. 

Popis opatření

Co se vám vybaví, když se řekne komunikace s rodiči/pečujícími osobami? Pohoda? Nebo pohyb na tenkém ledě? Asi jste zažili už obě varianty. A u té druhé jste se asi mnohdy zapotili a říkali jste si, kéž bych tu na to nebyl sám/a. Máme pro vás řešení, jak si třídní schůzky ulehčit a zároveň rodičům poskytnout plný servis týkající se informací o třídě či jednotlivci. 

Zkuste si prohlédnout vaši třídu a zamyslete se nad tím, kdo by vám při rodičovských schůzkách mohl být oporou a dalším zdrojem informací? Vidíte ho/ji? Ano, máme namysli asistenta/asistentku pedagoga. 

Asistent/asistentka pedagoga může být významným zdrojem informací a díky tomu, kde sedí a jaká je jeho náplň práce má jiný pohled na třídu a vidí mnohdy i to, co učitel při výuce a práci s celou třídou vidět nemůže. Mluvte s asistentem/asistentkou o tom, co se děje ve třídě a chtějte, aby byl/a přítomen/přítomna na rodičovských schůzkách. Společně se můžete na schůzky připravit, doplňovat se a v krizových momentech si být vzájemnou oporou. 

TIP!

Chtějte, aby se asistent/asistentka pedagoga zapojoval/a do běžného dění školy. Vnášejte toto téma na učitelský klub, porady s vedením školy a vysvětlujte výhody komunikace s rodiči/pečujícími osobami ve dvou. 

DŮLEŽITÉ!

  • Vnímejte asistenta/asistentku pedagoga jako partnera a ne jen jako někoho do počtu. Jedině tak můžete společně dosáhnout maximálních výsledků ve výchovně-vzdělávacím procesu.
  • Práce asistenta pedagoga musí být řádně oceněna. Nezapomínejte na to a nepovažujte práci navíc jako něco běžného. Buďte v tomhle oporou asistentům před vedením školy. Chcete mít přece kvalitního partnera a takový partner musí být adekvátně finančně ohodnocen. .

Příklad z praxe

O účasti asistentů/asistentek pedagoga na rodičovských schůzkách přinášíme dva různé pohledy.

Učitel na otázku, zdali se účastní společných schůzek s rodiči i asistentka pedagoga odpovídá takto: "Ne, zaprvé není to tady zvykem a ani mě to nenapadlo."

Jiná paní učitelka pak poukazuje, jak jí účast AP chyběla. "Trošku jsem uvažovala, jak jsem teď měla jednání s maminkou lhaní jednoho žáka. Říkala jsem si, že kdyby tam byla i paní asistentka, tak že by to bylo fajn, že bych to neříkala jenom já. Ale že i ona by byla ten svědek, co u toho byl. Na individuálních schůzkách třeba byla, ale na těch všeobecných schůzkách si nemyslím, že by to bylo nějak nutné."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info