Spolupráce s firmami a podnikateli

Cíl

Spoluprací s firmami a podnikatelskými subjekty můžete získat důležité partnery zejména pro finanční a materiální podporu, nebo propojení žáků a žákyň s firmami ve vašem okolí.  Je potřeba vzájemnou komunikací najít průsečíky témat, zájmů a potřeb školy, jejich žáků, žákyň a podnikatelského subjektu. Na jejich základě pak můžete postavit vaši spolupráci.

Popis opatření

Vztah mezi školou a firmami, nebo menšími podnikatelskými subjekty může být vzájemně prospěšný.

Na začátek byste měli:

 • Mít představu o tom, jaká témata by vás zajímala; v čem byste mohli být firmám potenciálně nápomocni; v čem byste chtěli jako škola být aktivní. Můžete použít nástroj mentální mapy.
 • Zjistit, jaké firmy a podnikatelské subjekty ve vašem okolí působí (v obci, okrese, kraji, nebo i celorepublikově - to záleží na tom, co byste od spolupráce očekávali).
 • Prostudujte, čemu se věnují, jestli nemají nějaké programy podpory, programy společensky odpovědného podnikání, stipendijní fondy, jestli mají vypsané projekty, nebo jestli hledají stážisty, nebo brigádníky.
 • Zvažte, jestli vám dává smysl subjekt oslovit.
 • Když ano, oslovte subjekt a navažte kontakt.
  • Pokud ještě nemáte jasnou představu o spolupráci a možnostech, klidně jenom navažte kontakt a vyjádřete zájem o spolupráci. Při setkání nebo jinou formou komunikace se pak konkrétní možnosti vyjasní. 
  • V případě, že představy máte, můžete je předestřít zástupcům oslovené firmy a nechat je se k tomu vyjádřit a promyslet jejich možnosti. 

Tipy

 • Do procesu můžete zapojit rodiče/pečující osoby i žáky/žákyně - mohou také dělat průzkum o firmách v okolí. Sami rodiče/pečující osoby budou možná ochotni zapojit se do spolupráce.
 • Zapojte žáky/žákyně, případně rodiče/pečující osoby do organizace setkání, workshopů nebo prohlídkového dne. Dáte jim najevo, že jsou součástí života školy a že k němu mohou aktivně přispět.
 • Určitě zjistěte, jestli nemá firma nebo podnikatelský subjekt program podpory nebo program společensky odpovědného podnikání. Může tak vzniknout i dlouhodobější spolupráce.

DŮLEŽITÉ!

 • Partnerské vztahy a spolupráci  je nutné aktivně budovat. Aktivně opečovávaná a prohlubovaná spolupráce přinese ovoce.
 • Při výběru a oslovování firem se můžete opírat také o vizi školy.
 • Zapojte rodiče/pečující osoby a žáky/žákyně, možná znají nebo sami pracují v nějaké firmě nebo společnosti, která by měla zájem o podporu nebo spolupráci.
 • Když je to pro téma vhodné, otevřete setkání všem ve škole.
 • Ptejte se, jaké možnosti spolupráce mají firmy. Možná vám poskytnou něco, co vás ani nenapadlo.
 • Ptejte se i na jejich potřeby, možná tak zjistíte, že se žáci/žákyně mohou do jejich aktivit zapojit i aktivně, učit se a rozvíjet tak život v komunitě.

Příklad z praxe

“Máme exkurze, máme projekt Společné vzdělávání, tak máme vlastně návštěvy škol, středních škol a podniků, takže my každé pololetí navštívíme jednu školu tady v okolí a nějakou továrnu nebo nějakého zaměstnavatele,..." 

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info