Spolupráce s institucemi a organizacemi

Cíl

Výhod a možných cílů spolupráce s nevládními organizacemi, ale také státními zařízeními je mnoho. Jedním ze stěžejních cílů je najít, co vás spojuje a na čem můžete postavit vzájemnou spolupráci. Je potřeba vzájemnou komunikací najít průsečíky témat, zájmů a potřeb. Pak už bude jednodušší zjistit, v čem a jak můžete kooperovat a jak se můžete vzájemně obohatit. Spoluprací s různými organizacemi můžete například:

 • získat silného partnera pro vyjednávání podpory na úrovni zejména místních politik;
 • využít zdroje, které instituce poskytuje (finanční, kulturní, materiální, lidské);
 • vzájemně se podpořit v aktivitách a zapojit při tom žáky/žákyně i rodiče/pečující osoby

Popis opatření

Forem nevládních organizací a také státních zařízení je mnoho. Může jít například o zájmové kluby, občanská sdružení, nadace, domovy sociálních či zdravotnických služeb nebo politické think-tanky. Každý z nich má pravděpodobně trochu jiné zaměření, cíle, strukturu, zdroje a možnosti spolupráce. Jistě ale ve vašem okolí najdete takovou, která vám, vašim kolegům a žákům/žákyním pomůže rozšířit možnosti, které teď máte.

Na začátek byste měli:

 • Mít představu o tom, jaká témata by vás zajímala; v jakých oblastech byste chtěli získat partnery; v čem byste chtěli získat pomoc a podporu; v čem byste chtěli být aktivní. Můžete použít nástroj mentální mapy.
 • Zjistit, jaké organizace ve vašem okolí působí (v obci, okrese, kraji, nebo i celorepublikově - to záleží na tom, co byste od spolupráce očekávali)
  • Působí u vás zájmové kluby, občanská sdružení nebo sociální zařízení? Mohou to být skauti, mateřská centra, domovy seniorů, domovy pečovatelských služeb, ekologická sdružení, sportovní kluby, organizace věnující se sociálním tématům a prevenci (sociální vyloučení, bezdomovectví, násilí, drogové závislosti), různé vzdělávací organizace, cechy, CHKO a mnoho jiných.
 • Oslovit organizace a navázat kontakt.
  • Pokud ještě nemáte jasnou představu o spolupráci a možnostech, klidně jenom navažte kontakt a vyjádřete zájem o spolupráci. Při setkání nebo jiné formě komunikace se pak konkrétní možnosti vykrystalizují.
  • V případě, že představy máte, můžete je předestřít zástupcům oslovené instituce a nechat je se k tomu vyjádřit a promyslet jejich možnosti. 

Tipy

 • Do procesu můžete zapojit rodiče/pečující osoby i žáky/žákyně - mohou také dělat průzkum o institucích v okolí, dokonce možná sami v některých působí. Využijte toho. Navíc jim ukážete, že vás zajímá, co dělají. Možná je to motivuje být ještě angažovanější. A možná to podnítí zájem také u dalších.
 • Ptejte se žáků/žákyň a rodičů/pečujících osob, co je zajímá - zjistěte, o jaká témata by měli zájem (O čem se chtějí učit? Jakou formou by se chtěli něco dozvědět? O jakých tématech chtějí mluvit? Jaké aktivity by si chtěli zkusit? Jak by chtěli přispět do života v obci?).
 • Můžete do aktivit zapojit i další školy. Možná je inspirujete :).
 • Zapojte žáky/žákyně, případně rodiče/pečující osoby do organizace setkání, workshopů nebo projektového dne. Dáte jim najevo, že jsou součástí života školy a že k němu mohou aktivně přispět.
 • Nutně se neomezujte regionálně nebo tematicky - instituce po celé republice se věnují nejrůznějším tématům. Nikdy nevíte, na co zajímavé narazíte!
 • Mějte na paměti, že různé organizace mají za cíl vzdělávat, a tak mají připravené materiály a praxi ve vzdělávání prostřednictvím různých přístupů.

DŮLEŽITÉ!

 • Partnerské vztahy a spolupráci  je nutné aktivně budovat. Aktivně opečovávaná a prohlubovaná spolupráce přinese ovoce.
 • Při oslovování organizací se můžete opírat o vizi školy.
 • Při výběru témat myslete také na zájmy žáků/žákyň, případně rodičů/pečujících osob. Myslete na to, že to, co zajímá vás, nemusí zajímat je. Nemusíte se tím ale nutně omezovat, vámi vybraná témata jim mohou také rozšířit obzory.
 • Zapojte rodiče/pečujcící osoby a žáky/žákyně, možná znají nebo jsou sami aktivní v nějaké organizaci.
 • Když vyberete vhodné odborníky, můžete otevírat i citlivější témata.
 • Když je to pro téma vhodné, otevřete setkání všem ve škole.
 • Ptejte se, jaké možnosti spolupráce mají nevládní organizace a místní instituce. Možná vám poskytnou něco, co vás ani nenapadlo.
 • Ptejte se i na jejich potřeby, možná tak zjistíte, že se žáci/žákyně mohou do jejich aktivit zapojit i aktivně, učit se a rozvíjet tak život v komunitě.
Tipy na instituce, které poskytují vzdělávání, spolupráci

eTwinning je společenství evropských škol 

 • možnost komunikace, spolupráce, tvorby projektů, atp. 

Společnost Podané ruce o.p.s

 •  lze oslovit jednotlivá centra

Replug me. Najděte rovnováhu v digitálním světě

Lipka. Školské zařízení pro enviromentálního vzdělávání

Kde se dozvím více informací

Vítková, J. (2007). Projektový den. In rvp.cz

Poche Kargerová, J. a kol. (2019). Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu.

Komunitní školy. Národní síť venkovských komunitních škol

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info