Náslechové hodiny

Cíl

Opatření umožňuje zintenzivnění výměny zkušeností v rámci pedagogického sboru, nebo také spolupráci mezi učiteli a vychovateli při zajišťování vhodných podmínek pro vzdělávání žáků s SVP.

Popis opatření

Možná si občas říkáte, že byste potřebovali do výuky vnést trošku vítr, něco čím byste žáky překvapili, nebo namotivovali do učení. Ale kde na to všechno vzít čas? Kde pořád hledat inspiraci a jak do toho zapojit všechna ta opatření týkající se inkluze?

Zdroje máte blíž, než si myslíte. Jsou to vaši kolegové - ať už učitelé/učitelky, anebo i vychovatelé/vychovatelky v družinách, kteří se podílejí také na výchovně-vzdělávacím procesu. Právě oni pro vás mohou být inspirací v hledání nových přístupů, metod, nebo vám pomohou získat náhled na toho “problémového” žáka/žačku, či vás ujistí v tom, že práce s dětmi s SVP není až taková věda a že mnoho dovedností už vlastně máte osvojených.

Toto sdílení zkušeností, přístupů, inspirace je možné v tzv. náhledových hodinách, kdy nejde o poskytování zpětné vazby učiteli/učitelce, ale o pozorování jeho/její práce s žáky a získávání tak cenných podnětů do vaší vlastní praxe. Náslech může být celodenní, nebo jen v průběhu jedné hodiny, která je pro vás relevantní. Po náslechové hodině je vhodné si vyhradit také čas na diskuzi mezi navštěvujícím a učitelem/kou. Ta nemusí být vůbec dlouhá, ale poskytuje prostor pro kladení otázek. Zde je pro inspiraci několik typů náslechů:

  • u učitelky prvního stupně (vhodné například, když se jeden/jedna z učitelů/učitelek potkává prvně s žákem/žákyní s SVP, které umí jiný/jiná z učitelů/učitelek z zvládat);
  • předmětové výměny, zaměřené na výuku konkrétního předmětu;
  • návštěvy vychovatelů/vychovatelek do tříd, kde se vzdělávají děti z družiny;
  • návštěvy učitelů/učitelek do družin, kam chodí děti z jejich tříd;
  • náhled učitele/učitelky II. stupně do třídy na I. stupni, kterou povede příští rok;
  • náhledy na výuku do jiných předmětů.

Tip

  • Náhledové hodiny mohou být také tématem pro klub učitelů. S kolegy/kolegyněmi lze prodiskutovat jak jejich podobu, tak témata, která se ukázala jako důležitá po jejich uskutečnění. Tato diskuze je zdrojem inspirace i pro kolegy/kolegyně, kteří na náslechové hodině nebyli. Navzájem si tak poskytnete inspiraci do svých hodin, pro práci s žáky s SVP a celkově tak může dojít ke změně nastavení dalšího vzdělávání ve vaší škole.
  • Nebojte se chodit i pro inspiraci k vychovatelům/vychovatelkám do družin. Nejen že se vám tam děti ukážou v jiném světle a prostředí, ale zároveň můžete získat inspiraci v přístupu k jednotlivým dětem s SVP.

Příklad z praxe

Ve škole Na cestě se paní učitelce I. stupně chodí do výuky dívat kolegyně a vychovatelky:

"Paní vychovatelky chodí, spolupráce je také s družinou. Takže taky se přijdou podívat na ty metody, protože je to zajímalo, jak se pracuje s dětmi. A ještě kolegu vlastně, který tady začínal, kterého jsem kdysi učila, tak ten se ke mně taky chodil dívat."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info