Materiální podpora

Cíl

Toto opatření Vám má dát obecnou představu, jak můžete se školou spolupracovat na úpravě školního prostředí tak, aby bylo vhodné a přístupné pro všechny žáky. Konkrétní možné stavební úpravy jsou v Sumáři zpracovány a odkazy na ně najdete v sekci Kde se dozvím víc informací. 

Popis opatření

Jedním ze základních principů inkluzivního vzdělávání je možnost každého dítěte navštěvovat spádovou (nejbližší možnou) školu bez ohledu na jeho/její postižení/omezení. Dle Úmluvy o právech lidí s postižením (CRPD) mají osoby se zdravotním postižením nárok na přiměřené úpravy v oblasti vzdělávání, Úmluva o právech dítěte (CRC) také zdůrazňuje princip nediskriminace. Přestože obě Úmluvy mluví poměrně jasně a i školský zákon v oblasti inkluze myslí na materiální podporu a nutné úpravy, je možné, že Vámi zvolená škola ještě není otevřena přijímání všech dětí.

Pět doporučení pro schůzku se školou 

TIP!

Pokud se situace vyhrotí, je vhodné použít služeb mediátora. Mediátor může jako nezávislá osoba pomoci při uklidnění situace a nalezení vhodného řešení pro všechny. Je možné, že škola má kontakty na mediátory, případně se můžete obrátit na mediátory, kteří operují ve vašem městě/obci a věnují se oblasti školství.  

DŮLEŽITÉ!

Téma materiální podpory a oblasti podpůrných opatření může pro Vás být velmi citlivým tématem. Často to může být první setkání s veřejným orgánem, při kterém máte na mysli nejlepší zájem Vašeho dítěte a při kterém se chcete co nejlépe pro něj školu připravit tak, aby byla schopna naplňovat vzdělávací potenciál Vašeho dítěte. Přestože se jedná o citlivé téma, snažte se držet faktů a pouze popisovat situaci a možná řešení. 

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info