Pět doporučení pro schůzku se školou
  • Vhodné bude, pokud budete už před schůzkou vědět, jaké změny budete po škole požadovat - často budou v souvislosti s doporučením ze školního poradenského zařízení. Tato doporučení jsou pro školu směrodatná a pravděpodobněji bude škola více motivována k jejich naplnění. V sumáři můžete najít i informace týkající se poradenských zařízení a jejich spolupráci s nimi.
  • Komunikace je základ. Domluvte si schůzku dopředu, zmiňte probíraná témata. Určitě bude dobré, pokud je to možné, abyste na schůzku přišli jako pečující osoby společně.
  • Zvažte, jestli by nebylo vhodné přizvat ke schůzce i dítě - budete jednat o jeho vzdělávání. Upozorněte na to všechny účastníky schůzky, aby nebyli překvapeni.  
  • Přestože pro vás může být otázka velmi citlivá a vážná, snažte se hovořit věcně a popisovat aktuální situaci. Důležité je také pokusit se u problémů navrhnout konkrétní řešení a být v rámci možností nápomocní.
  • Pokud je to nutné, přizvěte mediátora/obraťte se na zřizovatele. Zapojení vnějšího aktéra může přinést uklidnění situace a přispět k nalezení řešení.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info