Téma: Podpora a zajištění materiálních podmínek školy

Inkluzivní škola by měla být přístupná pro všechny žáky, učitele a rodiče bez ohledu na to, zda mají či nemají jakékoliv zdravotní postižení. Žák, učitel i rodič se zdravotním postižením by měl mít možnost se bezpečně a samostatně pohybovat jak ve škole, tak v jejím okolí.  Měl by mít možnost bezpečně se pohybovat po chodbách, vzdělávat se či pracovat ve třídě, či jiných specializovaných učebnách včetně tělocvičny a bazénu, měl by mít možnost využívat toalety, stravovat se v jídelně a být v kontaktu se spolužáky, učiteli a ostatními pracovníky školy. 

Ve škole by měly být k dispozici jak technické, tak výukové pomůcky, které mohou být využity ke vzdělávání či práci.

Ve spolupráci se zřizovatelem by měl být zajištěn též bezpečný a bezbariérový přístup ke škole. 

Základní legislativní normou v této věci je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. V některých konkrétních případech je však vhodné jít nad rámec uvedené vyhlášky a vycházet z doporučení organizací hájících zájmy osob se zdravotním postižením. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info