Zapojení žáků do tvorby vize školy

Cíl

Šíření vize a diskuze o ní s žáky nám umožňuje vědomou a otevřenou debatu o vzdělávání a hodnotách, které si na škole vážíme.

Popis opatření

Toto opatření může mít různé podoby v závislosti na tom, co je nám příjemné, pohodlné a sedí do prostředí naší školy. Berte tyto návrhy jako tipy, které si můžete přizpůsobit.

 • Teze a témata vize otevíráme v třídnických hodinách. Žákům můžeme klást stejné otázky jako učitelskému sboru při tvorbě vize. To třídním učitelům umožňuje nejen sdílet vizi, ale také zjistit jak se žáci momentálně ve škole cítí, co se jim líbí a co by chtěli změnit.
  • Třídní učitelé se můžou taky bavit o jednotlivých slovech z vize a ujistit se tak, že žáci rozumí vizi tak, jak byla míněna.
  • Nemusíme mluvit jenom o vizi školy a společenských hodnotách. Můžeme žáky vyzvat aby pracovali na své osobní vizi - kam směřují, jací lidé chtějí být?
 • Žáci si mohou na základě vize připravit vlastní pravidla pro fungování třídy.
 • Vizi mohou použít i učitelé výchov. Můžou se pohrát s výtvarným zobrazením vize, nebo na hudebce hledat písničky tematicky příbuzné hodnotám z vize. Občanská výchova se přímo k diskuzi o vizi a hodnotách nabízí.
 • Můžete požádat o spolupráci školní parlament, redakci školního časopisu, diskuzní nebo čtenářský kroužek - jak by si oni představovali debatu o vizi s žáky? Jak by chtěli i se spolužáky o vizi mluvit?
 • Zorganizujte projektový den, který bude s vizí souviset, například na téma “Jakou školu chceme mít?”. Můžeme připravit workshopy, diskuze, promítání, pozvat hosty (i třeba rodiče).

DŮLEŽITÉ!

 • Je nutné si uvědomit, že vize by měla být žáky přijatá, žáci musí cítit, že na jejich názoru opravdu záleží. Buďte proto připraveni reagovat na podněty od nich, diskutovat je na dalších setkáních učitelského sboru a případně vizi reformulovat.
 • Opět dejte věcem čas, tvorba vize není o rychlosti, nejdůležitější jsou právě rozhovory a otevření komunikace.  

Příklad z praxe

Takto o vizi s žáky mluvil jeden z třídních učitelů v šestém ročníku na naší partnerské škole:

"Na začátku roku jsme se o tom hodně bavili na třídnických hodinách. Pracovali jsme s našimi školními hesly, jako je..."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info