Zapojení rodičů/pečujících osob do tvorby vize školy

Cíl

Zapojení rodičů/pečujících osob do tvorby vize školy je skvělým nástrojem budování školy jako komunity otevřené všem, ve které také rodiče/pečující osoby mají své místo. Sdílení představ zaměstnanců školy o jejím směrování s rodiči a pečujícími osobami vede ke zlepšení komunikace a vztahů s rodiči/pečujícími osobami celkově a tím i k zjednodušení řešení problémových situací.

Popis opatření

Podobně jako u zapojování žáků je mnoho způsobů, jak zapojit rodiče/pečující osoby do tvorby vize školy. Je důležité uvědomit si, jaký typ rodičů/pečujících osob v školní komunitě máme, a tomu pak přizpůsobit otevření dialogu. Zvažme jaké platformy u nás ve škole ke komunikaci s rodiči používáme, s nimi je pak dobré začít

  • Třídní rodičovské schůzky jsou dobrým místem, kde zástupce školy (třídní učitel) může s rodiči promluvit o vizi školy - uvést rodiče do celé situace, popsat proč a jak škola na vizi pracuje. Je důležité, aby rodiče rozuměli tomu, co je vize a jak může přispět k lepšímu prostředí pro vzdělávání jejich dětí. Nebo se můžete rodičů/pečujících osob ptát, co je pro ně důležité, kde vidí slabá místa, jak by chtěli školu vylepšit. Učitel/učitelka může zpětnou vazbu od rodičů/pečujících osob zapsat a tlumočit na schůzkách s ostatními zaměstnanci.
  • Vizi můžeme umístit na webové stránky školy, případně poslat hromadný mail, ve kterém se vedení vyjádří k vizi a dá prostor rodičům/pečujícím osobám se do diskuze o ní zapojit. Vize může být součástí newsletteru naší školy, nebo uvítacího mailu na začátku školního roku. Tuto formu lze dobře kombinovat s rozesíláním dotazníku (o tomto opatření se dozvíte v sekci věnující se spolupráci s rodiči). V něm se můžete rodičů/pečujícíh osob anonymně ptát na  ty samé otázky, které si v souvislosti s vizí klade vedení a pedagogický sbor: Kde jsou naše silná a slabá místa? Co je pro nás specifické? Jaké podmínky má škola zvenčí? Jak si představujeme ideál školy?
  • Pokud máte školního asistenta/školní asistentku, můžete ji také do aktivity zapojit. ŠA má kontakt s rodiči/pečujícími osobami, které možná jinak než-li osobní návštěvou nebo komunikací neumíte zachytit. I jim byste měli dát možnost se vyjádřit.
  • Vizi můžeme otevřít i v rodičovské kavárně, nebo se vize může stát odrazovým můstkem i pro takové platformy. Jednotlivé pojmy z vize můžou být tématy pro setkávání s rodiči/pečujícími osobami, které mohou mít podobu diskuze/přednášky externího experta, promítání filmu, atp.
  • Využijte i neformálních setkání jako fotbalový turnaj, brigáda na zahradě, nebo školní grilovačka. Otevírejte témata vize, ptejte se rodičů/pečujících osob, jakou školu chtějí pro své děti mít.
  • Do tematického projektového dne můžete pozvat i rodiče/pečující osoby. Nebo můžete uspořádat den otevřených dveří, kdy si rodiče/pečující osoby, ale i širší rodina žáků a žákyň bude moci prohlédnout prostory školy, seznámit se se zaměstnanci a promluvit si o svých představách.

Tipy

Každý kontakt s rodiči/pečujícími osobami, kde mluvíme o vizi nemusí být formální nebo organizovaný - mluvte s učiteli a vyzvěte je, aby s rodiči/pečujícími osobami mluvili a ptali se jich na jejich představy.

DŮLEŽITÉ!

Nenechte se odradit, pokud se rodič/pečující osoba nezapojí hned, budování vztahu a důvěry trvá nějakou dobu, zejména s rodiči/pečujícími osobami, kteří se ve škole cítí nejistě, nebo mají špatnou předchozí zkušenost. Dejte tomu čas, možná nedostanete okamžitě odpověď, jakou si představujete, už jen to, že dáte rodičům/pečujícím osobám pocítit, že máte o jejich názor zájem, je krok správným směrem.

Příklad z praxe

Paní ředitelka z inkluzivní školy ve vyloučené lokalitě říká: "Vize podložená debatou se sborem potom může jít dál do světa, pak je..."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info