Zapojení rodičů do činnosti školy

Inkluzivní škola usiluje o největší zapojení rodičů / pečujících osob do života škol. Rodiče / pečující osoby jsou vnímáni jako důležití partneři zejména ve vzdělávání žáků, partnerství s rodiči / pečujícími osobami, které mohou být přínosem mnoha dalších pohledů. Základem tohoto partnerství je vzájemná důvěra a přesvědčení o společném cíli - maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu a osobnosti každého jednotlivého žáka či žačky. Vzájemnou důvěru a sladění se na společných cílech je třeba systematicky budovat. Počáteční ostych, nedůvěra či obavy / pečující osoby jsou přirozenou reakcí, kterou lze systematickým úsilím pracovníků školy překonat nebo alespoň změnit zmírnit. Škola, která se podaří získat, získávat v rodičích / osobách zdroje rozmanité podpory a méně často řeší konflikty vzniklé na základě nedorozumění, nebo odlišností v očekávání. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info