Velké porady

Cíl

Ve větších školách je problematika porad a účasti na nich jedním z často zmiňovaných problémů. Cílem tohoto opatření je představit některé z možností, jak pracovat ve velkém kolektivu, udržet vysokou informovanost a efektivitu. 

Popis opatření

V mnoha školách jsou velké porady celého pedagogického sboru používány jako způsob řešení jakékoliv otázky s cílem informovanosti celého sboru. Často ale není nutné pořádat velké porady celého sboru, ale větší efektivitu budou mít porady menšího týmu. Při vytváření efektivního způsobu porad je důležité uvažovat nad charakterem sboru, je potřeba vzít v potaz i potřeby jednotlivých členů/členek a cíle, které mají porady naplnit. 

Několik doporučení pro velké porady

Tipy

Pokud jsou dopředu stanoveny termíny (velkých) porad (např. každou poslední středu v měsíci), tak je možné stanovit porady menších týmů (např. porady poradenského pracoviště). Zároveň je také možné zvolit odpoledne, která budou určená na společná školení nebo pro učitelský klub

V rámci jednotlivých porad můžete uvažovat i o jejich typu. Porady mohou být určené pro sdílení, informování,, řešení problémů, rozhodování, nebo přemýšlení nad inovacemi. U stejného tématu tak lze mít jiná očekávání o výstupech při různém typu porady. 

DŮLEŽITÉ!

Nechte si dostatek času na změny. Pokud se rozhodnete změnit způsob, jakým porady probíhají již mnoho let, je možné, že to bude náročný proces. Stanovte si malé postupné cíle, kterých budete schopni dosáhnout a udělejte změnu postupně.

Příklad z praxe

Jedna z učitelek popisuje praxi při poradách následujícím způsobem:
"No taky je to tak minimálně jednou do měsíce, máme vždycky v pondělí porady, ale někdy bývají zase třeba tři po sobě, když je potřeba, pak třikrát nic; my máme prostě zablokované, že třeba v té době nemáme dělaný kroužky, že v úterý od dvou hodin máme mít pauzu, a když je tam, tak to musíme třeba zrušit, když něco, ale že pondělní je prostě schůzovní, takže třeba se potom domlouvají aj třeba schůzky, že třeba s výchovnou poradkyní se domluvíme, že potom po poradě se ještě sejdeme, nebo že učitelé prvního stupně se sejdou, že opravdu pondělí je takový poradní. Jak je potřeba."  

Kde se dozvím více informací

Trojanová, I, Svobodová, Z. (2020). Efektivní porady. Jak si poradit s poradou nejen ve školství. Praha: Wolters Kluwer.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info