Doporučení pro velké porady

Při vytváření efektivního způsobu porad je důležité uvažovat nad charakterem sboru, je potřeba vzít v potaz i potřeby jednotlivých členů/ek a cíle, které mají porady naplnit. 

 1. Stanovte cíl a "povinné účastníky/účastnice" jednotlivých porad. K čemu která porada slouží?
  • Je to porada, při které sdílíte oblasti vize školy? Pak je potřeba, aby se jí zúčastnili ideálně všichni učitelé/učitelky i asistenti/asistentky pedagoga.
  • Je to porada, která se týká problémů jedné třídy? Pak je pravděpodobně nutné, aby se jí účastnili učitelé/učitelky a asistenti/asistentky pedagoga, kteří se třídou pracují.
  • Čím více témat do jednoho setkání chcete vložit, tím složitější může být výběr účastníků a mohou být pro určité části setkání nadbyteční.
 2. Věnujte dostatek času přípravě porady. Čím více času věnujete přípravě porady (velmi důležitá je příprava programu, aby se v průběhu neodbíhalo od tématu), tím lépe a efektivněji porada proběhne. Je možné, že i účastníci/účastnicece porady se mohou připravit (mohou nějak přemýšlet o nějakém tématu? Navrhovat řešení?) - upozorněte je na to, zefektivní to čas věnovaný poradě.
 3. Informujte všechny o setkání a tématech, můžete i případně nechat otevřené setkání pro zájemce z řad kolegů. Případně můžete dát i možnost poslat vyjádření k tématu před setkáním mailem (v tomto případě je dobré stanovit termín na zaslání vyjádření).
 4. Z každé z porad tvořte zápis. To je vhodné nejen pro ty, kteří se porady nemohli zúčastnit a jejich přehled, ale i pro pozdější kontrolu a případná nedorozumění. Dalším důležitým aspektem je, že umožní velmi dobře kontrolovat úkoly, které si na poradě stanovíte.
 5. Stanovte si jeden den, v jehož rámci budete dělat porady. To může pomoci nejen pro snížení počtu absencí, ale i pro připravenost účastníků na to, že se porada koná.
 6. Co nejvíce využívejte odborné porady (učitelé AJ, porady asistentů pedagoga, poradenského pracoviště, oddělené porady 1. a 2. stupně). Odborné porady mohou být vhodným odlehčením velkých porad. Můžete tak společné porady odlehčit, a tedy zrychlit.   

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info