Společná školení

Cíl

Záměrem opatření je nastavit jednotný přístup pedagogického sboru nebo otevřít prostor pro korigovanou diskuzi na téma, které ve sboru rezonuje.  Společná školení mohou být určena i pro nepedagogické pracovníky, pokud se týkají např. způsobu komunikace se žáky a žákyněmi.

Popis opatření

Toto opatření může vycházet ze tří bodů:

  1. Vize školy: V tomto případě vedení školy vybírá školení, nebo dokonce vytváří školící plán na základě prodiskutované a kolektivně přijaté vize. Při tom mohou pomoci stanovené priority na daný školní rok.
  2. Potřeby učitelů: Druhou možností je vycházet z aktuální situace. Možná sborem rezonuje nějaké téma, na kterém se pedagogové nemohou shodnout (např. hodnocení), nebo se s ním prostě nesetkali a chybí jim jasné metodické pokyny (třeba jak spolupracovat s asistenty pedagoga).
  3. Řešení problémové situace: Pokud se ve škole objeví jakákoliv problémová situace - třeba ve výchovné oblasti (kyberšikana, omamné látky, sexuální obtěžování), která se opakuje, je vhodné proškolit celý sbor. Je důležité, abyste  byli jednotní v postoji a řešení takových situací.

Tipy

Pokud se školení nebo seminář týká způsobu komunikace se žáky a žákyněmi, akutního výchovného problému nebo třeba nového a neobvyklého didaktického přístupu (např. Hejného metoda, Comena Script atp.), je vhodné otevřít téma i s rodiči.

DŮLEŽITÉ!

V tomto případě je skutečně zásadní, že se účastní celý učitelský sbor - pro výběr termínu je tedy možné využít například ředitelské volno a tím zajistit, že se zúčastní opravdu všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé/učitelky, asistenti/ky pedagoga, ale také vychovatelé/ky).

Příklad z praxe

V ZŠ Velká se v posledních letech rapidně zvýšil počet asistentů pedagoga (AP). AP jsou v pravidelném kontaktu s výchovnou poradkyní, která se s nimi...  

Kde se dozvím více informací

kromě vyhledávání na stránkách MŠMT (v akreditovaných kurzech DVPP) můžete zkusit i vyhledávání v rámci vyhledávače eduzmenaregion.cz který obsahuje i neakreditované kurzy.

Na některá školení a DVPP můžete získat financování z tzv. šablon

Zajímavá školení

Nová škola, ops (kurzy týkající se AP)

Respektovat a být respektován (respektující způsob komunikace s dětmi i dospělými)

Centrum behaviorální analýzy (metoda vhodná pro práci s dětmi s autismem nebo dalšími neurovývojovými poruchami)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info