Seznámení se školním poradenským pracovištěm 

Cíl

Cílem je seznámit pedagogy s činností a důležitostí školního poradenského pracoviště.

Popis opatření

Školní poradenské pracoviště je důležitou součástí školy a jeho funkčnost napomáhá k vytváření dobrého klimatu ve škole. Je proto nutné, aby každý pedagog věděl s čím se může na poradenské pracoviště obrátit. Pedagogové by měli znát, kdo do školního poradenského pracoviště patří a jakou má funkci a jaký okruh situací řeší nebo u čeho může být nápomocen při řešení. 

Nechte členy poradenského pracoviště, aby si o své pozici připravili krátké povídání a například na poradě jej prezentovali. Rovněž požádejte pedagogy, aby se doptávali na vše, co je zajímá. Avšak jak všichni víme, opakování je matka moudrosti. A proto je dobré, aby se poradenské pracoviště dostalo vašemu týmu pod kůži. Nechte pár minut z porady vždy zástupci poradenského pracoviště, aby shrnul aktuální dění na poli prevence a intervence ve vaší škole. Mohou také upozornit na novinky v této oblasti, aby pedagogové měli při jednání s rodiči nebo dětmi aktuální informace. 

Tipy

Zkuste celé seznámení s poradenským pracovištěm vymyslet aktivní formou. Nechte sehrát učitele scénky a poté se ptejte na koho by se měli obrátit, kdo jim může pomoci. 

Zkuste se zamyslet i nad způsobem seznámení pro rodiče a žáky. 

DŮLEŽITÉ!

Někteří učitelé mají pocit, že když si pozvou odborníka z poradenského pracoviště, tak selhali ve své profesi. A raději budou problémy zlehčovat, či je zametat pod koberec. Zkuste pracovat s postoji svého sboru a motivujte je, aby služby pracoviště využívali. 

Pokud budete vy - jako vedení školy nakloněno k práci s poradenským pracovištěm, zmizí i ostych učitelů jej využívat.

Příklad z praxe

Ideální situace pro rozvoj a podporu činnosti školního poradenského pracoviště nastává dle slov pedagoga takto:
"Funkční a  ochotné vedení, které je tomu nakloněné a školní poradenské pracoviště, kde spolu lidi spolupracují a kde to není jenom papírově, že někdo má tu funkci výchovný poradce nebo metodik prevence, ale že se to tam opravdu děje a děje se to s nějakým cílem a plánovaně, protože my třeba máme jako, že každý z nás z toho poradenského pracoviště máme měsíc po měsíci stanovený, jako co v daném měsíci děláme."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info