Náhledové hodiny

Cíl

Opatření umožňuje zintenzivnění výměny zkušeností v rámci pedagogického sboru, nebo také spolupráci mezi učiteli a vychovateli při zajišťování vhodných podmínek pro vzdělávání žáků s SVP. 

Popis opatření

Opatření je poměrně jednoduché, vedení by mělo umožnit a podporovat vzájemné návštěvy hodin jak mezi učiteli, tak podpořit vychovatele a vychovatelky k návštěvě tříd, ve kterých se vzdělávají děti z družiny. Cílem náhledové návštěvy není dávání zpětné vazby učiteli/učitelce jako při hospitaci, ale naopak, pozorování jeho/její práce s žáky. Náhled může být celodenní, nebo jen v průběhu jedné hodiny, která je relevantní. Po náhledové hodině je vhodné si vyhradit také čas na diskuzi mezi navštěvujícím a učitelem/kou. Ta nemusí být vůbec dlouhá, ale poskytuje prostor pro kladení otázek. Zde je pro inspiraci několik typů náhledů:

  • Učitelky prvního stupně (vhodné například, když se učitelka 1 potkává prvně s SVP, které učitelka 2 umí zvládat; nebo pro začínající učitele).
  • Předmětové výměny zaměřené na výuku konkrétního předmětu.
  • Návštěvy vychovatelů do tříd, kde se vzdělávají děti z družiny.
  • Návštěvy učitelů/učitelek do družin, které navštěvují děti z jejich tříd.
  • Náhled učitele II. stupně do třídy na I. stupni, kterou povede příští rok.
  • Náhledy na výuku do jiných předmětů.

Tipy

  • Náhledové hodiny mohou být také tématem pro klub učitelů. Se sborem lze prodiskutovat jak jejich podobu,ale také témata, která se ukázala jako důležitá po jejich uskutečnění. Taková  debata může vést k nastavení dalšího vzdělávání - v čem by se pedagogický sbor a vychovatelé chtěli zlepšovat? Jaké dovednosti by si chtěli osvojit?
  • Náhledové hodiny je také možné kombinovat s opatřeními jako mentoring a koučink.

Příklad z praxe

Ve škole Na cestě se paní učitelce I. stupně chodí do výuky dívat kolegyně a vychovatelky:

"Ano, i paní vychovatelky, jako spolupráce je také s družinou. Takže taky se přijdou podívat na ty metody, protože je to taky zajímalo, tak se taky přišli podívat, jak se pracuje s těma dětma, takže taky jsem je tam měla. A ještě kolegu vlastně, který tady začínal, kterého jsem kdysi učila, tak ten ke mně taky chodil dívat." 

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info