Několik příkladů, jak by spolupráce s institucemi a organizacemi mohla vypadat
 1. Můžete zorganizovat setkání s cílem seznámit žáky/žákyně s vybraným tématem
  • Pozvěte do školy zástupce instituce, aby povykládal o předem daném tématu.
  • Může jít o představení organizace a jejich aktivit, nebo o konkrétní téma, které instituce řeší.
  • Někdo z organizace může přichystat prezentaci, přednášku, film, konkrétní aktivitu, seminář, workshop.
  • Po ní/něm může následovat diskuze nebo neformální setkání,  kde se žáci/žákyně mohou ptát, zkusit si něco nebo si dál povídat s hostem.
 2. Můžete zorganizovat setkání přímo v instituci
  • Dohodněte se se zástupci organizace, že zorganizujete setkání přímo u nich.
  • Mohou si připravit prezentaci, praktické ukázky, otevřít diskuzi nebo nechat žáky/žákyně, aby si něco sami zkusili (samozřejmě podle zaměření dané instituce).
  • Žáci/žákyně mohou sami připravit program, nebo se mohou přímo na místě zapojit do aktivit.
  • Výhodou je, že uvidí také "do zákulisí" organizace a budou mít lepší představu, jak taková organizace/instituce vypadá, kdo v ní pracuje a co se v ní dělá.
 3. Můžete zorganizovat "prohlídku organizací"
  • Vyberte den, kdy pozvete do školy zástupce různých organizací a institucí z vašeho okolí.
  • Vymyslete formát, jak se budou organizace představovat - může to být formou stánků, prezentací, plakátů, ukázek činností.
  • Dle toho zabezpečte prostor a materiál.
  • Uvolněte žáky/žákyně a učitele, aby vám s přípravou pomohli.
  • Takovou celodenní akci organizujte v rámci výuky - i když ne v lavicích, ale žáci/žákyně se jistě naučí něco cenného :).
  • Můžete pozvat i rodiče/pečující osoby. Možná je to zajímá. Zároveň tak můžete prohloubit vaše vzájemné vztahy.
  • Podpořte děti, aby se samy zapojily do činností jako dobrovolníci, stážisti.
 4. Můžete zorganizovat tematické představení s filmem, praktickou ukázkou nebo s přednáškou a diskuzí.
  • Vyberte téma, které myslíte nebo víte, že žáky/žákyně nebo rodiče/pečující osoby zajímá. Můžete brainstormovat v pracovním kolektivu, můžete o tipy poprosit děti, nebo samotné rodiče.
  • Promyslete formu setkání - může to být třeba film s diskuzí nebo přednáška s diskuzí.
  • Promyslete, kdo by byl vhodným hostem  - někdo, kdo v dané oblasti pracuje, věnuje se tématu, nebo se o něj zajímá a umí o něm mluvit. 
  • Podle tematického zaměření oslovte lokální instituce (nevládní organizace, univerzitu, zastupitelstvo), policii, psychologa, lékaře, sexuologa nebo odborníky na jakékoli jiné téma, možností je mnoho.
  • Pozvěte rodiče/pečující osoby do školy v podvečerních hodinách. Zajistěte hlídání pro jejich děti v jiné místnosti, jedině tak nebudou spěchat domů/přijdou k vám. Nedávejte dětem úkoly na druhý den :). 
  • Můžete připravit občerstvení, aby se účastníci cítili pohodlně.
  • Můžete požádat rodiče/pečující osoby z rodičovské kavárny/klubu, aby přichystali nějaké občerstvení.
  • Tento typ setkání je lepší mít promyšlený dopředu - jaké bude téma, kdo o něm bude mluvit a jak, kdo bude diskuzi moderovat.
  • Tento typ setkání je vhodný pro různé věkové skupiny, jelikož je možné řešit téma "našité" na míru dané věkové skupině žáků a žákyň. Mějte ale na paměti, že tomu je nutné uzpůsobit formu, délku a hosta.
Další možnosti spolupráce:
 • Můžete s institucí připravit společný projekt.
 • Můžete zjistit, zda mají finanční nebo materiální prostředky, které by vám poskytli.
 • Můžete vytvořit síť dobrovolnických aktivit, kde budou s organizacemi spolupracovat žáci a žákyně z vaší školy. 
 • Můžete v spolupráci s nimi pravidelně organizovat tematické lekce (zapojit je do výuky) nebo exkurze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info