Téma: Spolupráce se subjekty

I když má vzdělávací prostředí specifické postavení ve společnosti, není od jiných oblastí oddělené. Inkluzivní škola usiluje o co největší zapojení do života komunity, městské části nebo obce. Školy v okolí, místní samospráva, firmy, domovy seniorů, zájmové kluby nebo nevládní organizace jsou vnímány jako důležití partneři zejména ve vytváření sítě kontaktů, vzájemné pomoci, ve vzdělávání žáků a žákyň, celkově ve vytváření vztahů a sítí. Partnerství s jinými institucemi však může být přínosem i v mnoha dalších ohledech - může pomoct zefektivnit procesy ve škole, zlepšit vyjednávací schopnost v oblasti vzdělávacích politik, může poskytnout partnery pro společné projekty a aktivity, může posílit nebo rozšířit podporu v oblasti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáků a žákyň. Vzájemnou důvěrou, komunikací a spoluprací s institucemi můžete získat důležité partnery. 

Níže uvádíme několik opatření, které mohou školám při budování spolupráce s novými partnery pomoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info