Několik příkladů, jak by spolupráce mohla vypadat
 1. Můžete zorganizovat setkání s cílem seznámit žáky/žákyně se zástupcem firmy/podnikatelem
  • Pozvěte do školy zástupce firmy, nebo samotného podnikatele, aby vykládal o předem daném tématu.
  • Může představit samotnou firmu, čím se zabývá.
  • Může také mluvit o podnikatelském prostředí všeobecně - co to obnáší mít firmu nebo v ní pracovat; co je potřeba pro to, aby někdo mohl založit firmu; jaké to má výhody a úskalí.
  • Někdo z firmy může přichystat prezentaci, přednášku, seminář nebo praktický workshop.
  • Po ní/něm může následovat diskuze nebo neformální setkání,  kde se žáci mohou ptát, zkusit si něco, nebo si dál povídat s hostem.
 2. Můžete zorganizovat setkání přímo ve firmě
  • Dohodněte se se zástupci firmy nebo podniku, že zorganizujete setkání přímo u nich.
  • Mohou si připravit prezentaci, praktické ukázky, otevřít diskuzi nebo nechat žáky, aby si něco sami zkusili (samozřejmě podle zaměření dané firmy).
  • Výhodou je, že žáci nahlédnou “do zákulisí” organizace a budou mít lepší představu o tom, jak taková firma vypadá, kdo v ní pracuje a co se v ní dělá.
  • Možná budou mít možnost popovídat si také se zaměstnanci. Ti jim mohou popovídat, jak se do firmy dostali, co pro to museli udělat a jak se jim tam pracuje.
 3. Můžete zorganizovat “prohlídku firem a podnikatelských subjektů”
  • Tato aktivita je vhodná pro žáky a žákyně vyšších ročníků, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání.
  • Vyberte den, kdy pozvete do školy zástupce různých firem z vašeho okolí.
  • Vymyslete formát, jak se budou organizace představovat - může to být formou stánků, prezentací, plakátů, ukázek činnosti.
  • Dle toho zabezpečte prostor a materiál. Uvolněte žáky/žákyně a učitele, aby vám s přípravou pomohli.
  • Takovou celodenní akci organizujte v rámci výuky.
  • Můžete zvážit, jestli pozvat i rodiče. Možná je zajímají možnosti uplatnění jejich dětí. Zároveň tak můžete prohloubit vaše vzájemné vztahy.
  • Prostřednictvím třídních učitelů a učitelek, nebo během jiných setkání, se ptejte i rodičů jestli sami nepracují na pracovišti, které by mohli představit.
  • Podpořte děti, aby se sami zajímali o možnost zapojit se do činnosti firmy jako dobrovolníci, stážisti.
  • Propojování žáků a žaček s firmami můžete i postupně - jejich zvaním do výuky - konkrétního předmětu.

Další možnosti spolupráce:

 1. Můžete s institucí připravit společný projekt.
 2. Můžete zjistit, zda mají finanční nebo materiální prostředky, které by vám poskytli  ve formě dotace, daru nebo jiné formě.
 3. Můžete vytvořit síť škola-žák-firma, kde budou s firmami spolupracovat žáci a žačky z vaší školy.
 4. Můžete v spolupráci s nimi pravidelně organizovat tematické lekce (zapojit je do výuky) nebo exkurze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info