Prevence jako základ

Cíl

Prevence je základním stavebním kamenem, který může napomáhat k rozvoji kvalitního a pozitivního školního klimatu. Cílem tohoto opatření je přiblížit důležitost prevence a působení zainteresovaných osob ve škole. 

Popis opatření

"Moje třída je v pohodě. Mě se to netýká, oni jen trochu zlobí." Možná jste někdy slyšeli tyhle věty, možná vám někdy prolétly ve vaší mysli a možná jste je řekli i vy sami. 

Velmi často se stává, že v průběhu praxe trošku otupíme a přestaneme některým věcem dávat potřebnou důležitost, anebo pro vztahové procesy v kolektivu nemáme úplně cit. Ptáte se co s tim? Odpověď nemusíte hledat daleko, stačí se podívat mezi vaše kolegy. 

Je důležité abyste vaší třídu vedli ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, kde jsou odborníci na rizikové chování a mohou vám napomoci včas odhlait nešvar ve vztazích mezi dětmi, nebo vám právě pomohou k tomu, aby vaše třída byla bezproblémová a opravdu jen trochu zlobila v rámci jejich osobnostního vývoje. 

Nebojte se na své kolegy a kolegyně obrátit a ptát se jich i na banality, protože právě řešení drobností může zabránit rozvoji velkého problému. 

Zkuste přizvat metodika prevence, nebo školního psychologa a naplánuje spolu třídnickou hodinu. Můžete ji vest v tandemu, anebo budete vnějším pozorovatelem. Obě varianty vám odhalí další poznatky o třídě a pomůže vám to  k vytvoření plánu jak se třídou pracovat. 

Tip

Pokud vám to pravidla školy a rodiče/pečující osoby dětí dovolí, zkuste setkání natočit a zpětně se k němu vrátit i s dětmi.

Zkuste přizvat metodika prevence, nebo školního psychologa a naplánuje spolu třídnickou hodinu. Můžete ji vest v tandemu, anebo budete vnějším pozorovatelem. Obě varianty vám odhalí další poznatky o třídě a pomůže vám to  k vytvoření plánu jak se třídou pracovat. 

DŮLEŽITÉ!

Využívání poradenského pracoviště by mělo být samozřejmostí a běžnou součástí pedagogické praxe. Dobrý učitel je ten, který se nebojí přiznat nedostatek a umí na něm za podpory kolegů pracovat.

Příklad z praxe

Možnosti jak postupovat při řešení problému:
"Dáváme podporu i učitelům. Pokud má učitel problém ve třídě, tak se spojí s paní ředitelkou, nebo se domluvíme, že by bylo dobré se sejít. Schůzky se účastní ředitelka nebo paní zástupkyně, výchovný poradce, preventista, speciální pedagogové, abychom tu třídu poznali my všichni. Učitel má za úkol si připravit povídání o dané třídě a potom nám prezentuje situaci, jednotlivé děti. Díky tomu můžeme jako tým zasáhnout a podat pomocnou ruku."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info