Krizová kniha

Cíl

Cílem opatření je nastavit procesy pro jednání v krizových situacích a zprostředkovat komunikaci mezi vámi pedagogy a školním poradenským pracovištěm. Správně nastavené procesy omezují šíření nesprávných informací, pomáhají ochraně soukromí žáků a žákyň, ale zároveň chrání i vás. 

Popis opatření

Možná znáte ten pocit, když vejdete do třídy a dýchne na vás jiná atmosféra. Řekněte si, že se muselo něco stát, pozorujete i drobné indicie v chování žáků, ale nikdo z nich vám nenapoví. Nebo jdete zase do té problémové třídy, kterou nikdo nechce učit, protože jeden žák nebo žákyně bude 45 minut bubnovat na tamburínu a ostatní ho budou podporovat. 

Všechny neobvyklé události spojené s třídním kolektivem, jednotlivci by měly být zaznamenané pro případné další šetření, nebo i jako funkční alibi. Proto nepovažujte zapisování do krizové knihy jako další papírování, ale jako něco, co může pomoci žákům a žákyním, vám i rodičům/pečujícím osobám.

Krizová kniha se skládá z dvou částí

Kniha je fyzicky umístěna ve sborovně tak, abyste k ní měli přístup v případě, že se dostanete do krizové situace. Postupujte vždy podle návodu, který je ve vaší škole připravený a se kterým byste měli být seznámeni. Měli byste vědět, koho kontaktovat, jaké formuláře vyplnit, co zaznamenat.

TIP!

I drobné odchylky v životě třídy/jednotlivce mohou mít důležitou roli v řešení situací, které mohou přijít.  Proto nepovažujte krizovou knihu za další administrativní záležitost, ale za způsob jak chráníte sebe, další učitele/učitelky i žáky a žákyně. 

DŮLEŽITÉ!

Zajímejte se o krizovou knihu. Nechte se proškolit, doptáveje se. Krizová kniha je funkční v případě, že pedagogové jsou aktivní a spolupracují. 

Příklad z praxe

Zástupkyně ředitelky ze školy Na cestě popisuje proč vytvořili krizovou knihu a  jak funguje:
"Dřív to bylo tak, že za vámi někdo přišel, já za pět minut jdu do hodiny, teď mi něco řek', takže..." 

Kde se dozvím více informací

Habrová, M. Nácvik řešení krizové situace. Katalog podpůrných opatření.

Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. (.pdf)

Kovaříková, M. (2020). Krizové situace v škole. Bezpečnostní problematika ve školní praxi. 

Ciklová, K. (2016). Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu. Rádce školního metodika prevence. 

Braun, R. (2014) Praktikum školní psychologie.

MŠMT: Metodické dokumenty (doporučení a pokyny)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info