Mentoring a koučink

Cíl

Mentoring je užitečný nástroj pro váš celkový rozvoj. Umožňuje skrze individuální přístup a cílenou pomoc zkušeného mentora zkvalitňování vzdělávacího standardu ve škole. 

Koučink je nápomocen při rozvoji dovedností pro splnění konkrétního úkolu. Je vhodný při řešení situací týkajících se vytváření a činnosti pracovních týmů, nastavovování komunikace a procesů, delegování a rozdělení práce, nebo při plánování a kontrole činnosti. Vhodný je tudíž zejména pro vedení školy a pracovníky poradenského centra školy. Jako základní rozdíl mezi těmito technikami můžeme vnímat také metodu: při koučinku se ptá hlavně kouč a klient odpovídá, při mentoringu je to naopak, mentor zejména odpovídá na dotazy mentorovaného.

Popis opatření

Mentoring napomáhá v procesu změny a může vám pomoci při rozhodování, přijímání nových postupů, ale i ve chvíli, kdy vám informace ze seminářů a kurzů leží v hlavě a nedaří se vám je uchopit ve výuce. 

Možnost mentoringu je velkou výhodou a napomáhá ke zkvalitňování vzdělávacích procesů a ujasnění si různých momentů týkajících se vašeho působení na děti, ale i působení v pedagogickém sboru. 

Vedení školy jej může využít také pro zavedení dokumentů do praxe, které by pro vás jako pedagogy byli jinak nesrozumitelné. 

TIP!

Pokud jste nový učitel/učitelka, využijte možnost vedení ze strany zkušenějšího mentora. Pomůže vám to lépe poznat své dobré stránky a také zapracovat na svých limitech. 

DŮLEŽITÉ!

Základem mentoringu a koučinku je bezpečné prostředí, proto byste neměli být do ničeho nuceni. Berte tuto možnost jako cestu ke změně a osobnímu rozvoji, která vám umožní se posouvat ve vaší profesi dále.

Příklad z praxe

"To je iniciativa paní ředitelky, paní ředitelka s paní zástupkyní chodí na kurz mentoringu a v podstatě se učí mentorovat začínající učitele, nebo učitele, kteří to potřebují; paní ředitelka to nabídla mně a vlastně se bavíme o výuce, ona chodí ke mně do hodin, pak mi dá zpětnou vazbu - co by třeba udělala ona, jak by se to dalo ještě udělat, nebo mi doporučí: 'Zkus příště tohle, třeba to bude lepší.' Je to užitečné." 

Kde se dozvím více informací

Mentoring a jeho význam ve škole in Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Šneberger, V. Proč mentoring? In Společnost pro kvalitu školy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info