Pět kroků pro prevenci

Opatření zahrnuje větší množství různých kroků, které můžete využít pro prevenci školní neúspěšnosti u žáků a žákyň. Předpokladem úspěšného žáka/žákyně je mimo jiné i vaše všímavost a empatie. Můžete tak přispět k tomu, aby žáci a žákyně ve vaší třídě neselhávali. 

  1. Podporujte v žácích a žákyních vnitřní motivaci. Žáci a žákyně by měli cítit vlastní zodpovědnost za vzdělávání. Jako učitelé jste pro žáky a žákyně vzorem, takže je pravděpodobné, že pokud budete motivovaní vy, budou motivovaní i žáci a žákyně.  Snažte se od počátku s žáky sdílet, jaké jsou Vaše cíle, ke kterým máte společně dojít, a jakým způsobem budou žáci a žákyně hodnoceni (konstruktivní zpětná vazba může být velkou motivací). Je také vhodné, pokud necháte žáky a žákyně převzít iniciativu ve třídě. V tomto případě je velmi důležité být opatrný na své postoje k žákům/žákyním, případné posměšky vůči neúspěchu - i když to může být míněno v motivační a přátelské náladě, je možné, že žáci/žákyně to tímto způsobem nepochopí a jejich motivace tím značně utrpí.
  2. Probírejte s nimi jejich volby. Můžete začít od menších věcí týkajících se např. různých projektů ve výuce (Proč jsi si zvolil/a to téma?) až po např. výběr střední školy. Ten je často na žákyních a žácích a jejich rodičích/pečujících osobách, ale je dobré, pokud s nimi probíráte možnosti, které mají. Pokud nebudou jejich očekávání na střední škole naplněna, je pravděpodobnější, že selžou.
  3. Pracujte s rodiči/pečujícími osobami. Domluvte si schůzku, na které proberete, co se děje, zdůrazňujte, že vám jde především o to, aby se žáku/žákyni ve škole líbilo a aby jim bylo ve škole dobře. Na toto setkání může pozvat i žáka a žákyni (může to být tzv. tripartitní setkání).
  4. Pokud působíte na prvním stupni, může být dobrým krokem intenzivní spolupráce s MŠ. Pokud budete udržovat dobré vztahy mezi MŠ a vámi, je možné, že budete dopředu připraveni na žáky a žákyně, kteří přijdou.
  5. Jednou z dalších možností je také využití družiny. Čas v družině je možné využít k tomu, že si mohou děti doplnit úkoly (pokud je mají) a vhodným řešením může být i možnost doučování především pro žáky a žákyně, kteří nemusí mít doma dostatek prostoru pro učení a úkoly.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info