Prevence neúspěchu žáka

Cíl

Cílem opatření je představit možné kroky, které povedou k prevenci neúspěchu žáka a žákyně. Jako ve všech ostatních oblastech je prevence jednodušší než řešení možných následků. 

Popis opatření

Opatření zahrnuje větší množství různých kroků, které můžete využít pro prevenci školní neúspěšnosti u žáků a žákyň. Předpokladem úspěšného žáka/žákyně je mimo jiné i vaše všímavost a empatie. Můžete tak přispět k tomu, aby žáci a žákyně ve vaší třídě neselhávali. Pět kroků pro prevenci.

DŮLEŽITÉ!

Při zaznamenání jakýchkoliv potíží se nebojte obrátit na někoho z kolegů či kolegyň. Právě otevřenost a snaha o nalezení řešení jsou prvním krokem. Pokud ve škole působí speciální pedagog/pedagožka mohou vám pomoci při hledání vhodných řešení.

Příklad z praxe

Jedna z ředitelek mluví o tom, jak moc je pro prevenci neúspěchu důležitá práce s chybou a vnitřní motivací:
"Aby chyba nebyl problém, aby se nepracovalo s takovým tím lapidárním odměna-trest, ale aby se podporovala vnitřní motivace dětí, podporovala jejich vlastní zodpovědnost za vzdělávání, abychom je brali vážně jako naše partnery, ne jako objekty našeho pedagogického úsilí, vůči kterým vystupujeme z pozice moci, to si myslím, že je strašně důležité a je třeba na tom pracovat."

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info