Části krizové knihy

Krizová kniha se skládá z dvou částí:

 1. "návody" jak postupovat v určitých problémových situacích, tedy procesy.
 2. zápisníku problémových nebo neobvyklých situací. 

Příklady krizových situací ke kterým lze nastavit procesy v krizové knize:

 • Konflikt ve třídě
 • Drogy, omamné látky
 • Záškoláctví
 • Šikana
 • Gambling
 • Netolismus
 • Poruchy příjmu potravy
 • Vandalismus
 • Krádeže
 • Projevy xenofobie a agrese
 • Špatný psychický nebo fyzický stav z důvodu vystavení žáka krizové situaci (živelné pohromy, havárie, závažné onemocnění, úraz, úmrtí).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info