Domácí úkol

Cíl

Domácí úkoly jsou tématem, na které existuje velké množství vyhraněných názorů. Cílem tohoto opatření je představit důležité otázky, které je třeba si položit před vlastním rozhodnutím, jestli (ne)zadávat úkoly. 

Popis opatření

Kolem zadávání domácích úkolů se často objevuje velké množství otázek a nejasností. Pokud hovoříme o zadávání úkolů, je třeba zdůraznit, že žádný právní předpis se tomuto tématu nevěnuje a jedná se tedy o jeden z pedagogických nástrojů. Škola tedy nemá žádnou povinnost úkoly zadávat, ale je vhodné a žádoucí, aby školní řád upravoval zadávání domácích úkolů a jejich hodnocení. 

5 bodů k domácím úkolům

Tip

V rámci druhého stupně je dobré se s ostatními učiteli domluvit na množství a způsobu zadávání úkolů tak, aby se žákům/žákyním úkoly příliš nehromadily na jeden den. Můžete se také domluvit na obdobích školního roku, ve kterých úkoly nebudete zadávat. Jak již bylo naznačeno výše, výzkumy ukazují, že pokud je hodnocení (domácích úkolů) jednotné napříč školou, žáci a žákyně na něj lépe reagují - zkuste se domluvit s kolegy, kolegyněmi a vedením na systému, který můžete v průběhu času proměňovat. 

DŮLEŽITÉ!

Zadávání nebo nezadávání je rozhodnutím Vás jako pedagogů a neexistuje na něj jasný recept. Je možné, že se váš přístup k (ne)zadávání úkolů bude měnit a vyvíjet. Vždy je dobré s rodiči/pečujícími osobami a žáky/žákyněmi na začátku roku mluvit o tom, jakým způsobem ne/budete zadávat úkoly a jaká máte vzájemná očekávání. 

Příklad z praxe

Jedna z učitelek prvního stupně rodičům vysvětluje svoje nezadávání úkolů následujícím způsobem:

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info