Několik příkladů, jak by spolupráce mohla vypadat

Rodiče/pečující osoby mohou se školou spolupracovat v různých oblastech:

 • Spolupráce na zajištění akcí školy
  • doprovod žáků a žákyň na školních akcích,
  • zajištění dopravy na školní akce,
  • účast na projektových dnech.
 • Spolupráce ve vzdělávacích tématech souvisejících se zaměstnáním rodičů
  • prezentace profese rodiče/pečující osoby ve škole,
  • exkurze žáků a žákyň na pracoviště rodiče,
  • demonstrace použití zajímavé pracovní pomůcky,
  • zapůjčení pracovní pomůcky do výuky.
 • Výroba učebních pomůcek pro děti
 • Vedení kroužků
 • Zapojení do sportovních aktivit žáků
 • Pomoc s ICT
 • Poskytnutí materiálních nebo finančních darů…

Poznámka: Témata mohou zahrnovat i další prvky spolupráce s rodiči/pečujícími osobami, které jsou na některých školách vytvářeny (např. zapojení do rodičovské kavárny, účast na tvorbě nové vize nebo strategie rozvoje školy aj.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info