Téma: Zapojení rodičů do činnosti školy

Inkluzivní škola usiluje o co největší zapojení rodičů/pečujících osob do života školy. Rodiče/pečující osoby jsou vnímáni jako důležití partneři zejména ve vzdělávání žáků, partnerství s rodiči/pečujícími osobami však může být přínosem i v mnoha dalších ohledech. Základem tohoto partnerství je vzájemná důvěra a přesvědčení o společném cíli - maximálním rozvoji vzdělávacího potenciálu a osobnosti každého jednotlivého žáka či žákyně. Vzájemnou důvěru a sladění se na společných cílech je třeba systematicky budovat. Počáteční ostych, nedůvěra či obavy rodičů/pečujících osob  jsou přirozenou reakcí, kterou lze systematickým úsilím pracovníků školy překonat či alespoň výrazně zmírnit. Škola, které se to podaří, získává v rodičích/pečujících osobách zdroje rozmanité podpory a také méně často řeší konflikty vzniklé na základě nedorozumění, nebo odlišností v očekávání.

Níže uvádíme několik opatření, které mohou školám při budování spolupráce s rodiči pomoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info