Projevte zájem o spolupráci se školou

Cíl

Opatření Vám může pomoci zapojit se do života školy, kterou navštěvuje vaše dítě, způsobem, který Vám bude vyhovovat. Účelem vzájemné spolupráce rodičů/pečujících osob a školy je společná podpora  vzdělávání a osobnostního rozvoje žáků a žákyň a umožnění zapojení rodičů/pečujících osob, kteří o to mají zájem, do činnosti školy.

Přizvání k vzájemné spolupráci je také důležitý symbolický krok, který dává vám, rodičům a pečujícím osobám, signál o tom, že jste pro život školy důležití. Vaší aktivní komunikací a spoluprací se tak vytváří a posiluje důvěra a partnerství, které přispívají k pozitivnímu klimatu ve škole a napomáhají k výchově a vzdělávání vašich dětí. 

Popis opatření

Prvním krokem často bývá zjišťování zájmu. Takové zjišťování může probíhat během neformálních školních akcí, setkání s rodiči/pečujícími osobami, nebo formou dotazníku, který obdržíte od učitelů a učitelek vašich dětí. Dotazník umožňuje škole získat informace o tom, zda a jakým způsobem máte možnost zapojit se do života školy. Dotazník bývá obvykle třídními učiteli/učitelkami předáván rodičům/pečujícím osobám na začátku školního roku – nejčastěji rodičům/pečujícím osobám žáků a žákyň nastupujících do 1. a 6. ročníku. Otázky na toto téma mohou být také součástí vstupního dotazníku zaměřeného na bližší poznání dítěte a jeho potřeb. Některé školy dotazníkové šetření po nějakém čase opakují, aby aktualizovaly informace o možnostech zapojení rodičů do chodu školy.

 

DŮLEŽITÉ!

  • Vaše spolupráce je dobrovolná.
  • Nebojte se ptát - jedině tak může být případná spolupráce nastavena tak, aby byla příjemná pro všechny.
  • Pokud nemáte jasnou představu o tom, jak by Vaše spolupráce se školou mohla v praxi vypadat, je vhodné požádat třídního učitele o uvedení konkrétních příkladů z dosavadní praxe školy.

Příklad z praxe

V jedné základní škole s vyšším podílem žáků žijících v sociálně vyloučené lokalitě na začátku každého školního roku rodičům předávají vstupní dotazník, do kterého postupem času zařadili bod „kde bych mohl/a pomoci škole, kde bych jí mohl/a být nějak užitečný/á”. Každoročně se sejde několik konkrétních nabídek, které škola využije.

Kde se dozvím více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info